De NVDE steunt het wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling

18 januari 2023

De NVDE pleit voor aanname van het wetsvoorstel dat de salderingsregeling geleidelijk afbouwt en hoopt dat er op dit slepende dossier spoedig een knoop wordt doorgehakt. Zo komt er duidelijkheid voor huishoudens en de sector, en kunnen we verder met de energietransitie. NVDE-voorzitter Olof van der Gaag: ‘Zonnepanelen worden steeds goedkoper en dus is er steeds minder subsidie nodig om ze toch rendabel te maken. En door de salderingsregeling wordt het elektriciteitsnet gebruikt als een soort ‘gratis batterij’. Dat is gewoon niet reëel meer. Bovendien zit de regeling de energietransitie in de weg, omdat het huishoudens met zonnepanelen niet aanmoedigt om meer stroom te gebruiken wanneer de zon lekker schijnt, en andersom.’

Al ruim twee miljoen huishoudens hebben nu zelf zonnepanelen en daarmee een aanzienlijk lagere energierekening in deze tijd van extreme energieprijzen. Deze groei is mogelijk gemaakt door de salderingsregeling. Saldering leidt echter inmiddels tot ongelijkheid tussen huishoudens met en zonder zonnepanelen. Huishoudens zonder zonnepanelen betalen in feite aan huishoudens met zonnepanelen. Dit komt neer op jaarlijks ongeveer 260 euro aan extra kosten voor een vaak armer huishouden zonder panelen, tegenover 320 euro voordeel voor overwegend rijkere huishoudens in koopwoningen mét panelen (zie factsheet).

Dit komt doordat de salderingsregeling het elektriciteitsnet als een gratis batterij beschouwt: je kunt er stroom op invoeden en later tegen hetzelfde tarief weer van afhalen. Maar we moeten naar meer flexibel gebruik van het elektriciteitsnet, omdat het net volloopt. De huidige salderingsregeling mist elke stimulans voor die flexibiliteit. Hierom steunen we de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling, naar een systeem waarin huishoudens worden gestimuleerd om het net zoveel mogelijk te ontlasten. Daarbij is het ook belangrijk om het teruglevertarief voor zonnestroom vrij te geven: die elektriciteit is het ene moment nou eenmaal meer waard dan het ander. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat huishoudens hun investering in zonnepanelen in zeven jaar blijven terugverdienen, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Dat kan door de geleidelijke afbouw goed in de gaten te houden en indien nodig onderweg bij te stellen.

Lees hier het gezamenlijke standpunt van de NVDE, Energie Samen, Holland Solar, Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, Flexiblepower Alliance Network en Energy Storage NL.


Misschien ook interessant