NVDE: Juicht loslaten plafond voor zonne- en windenergie op land toe

13 januari 2023

Het jaar 2023 is begonnen met goed nieuws voor de energietransitie. De NVDE is verheugd met het besluit van het kabinet van 23 december 2022 om het plafond voor hernieuwbare elektriciteit in de SDE++ los te laten. Dit besluit is belangrijk voor de investeringszekerheid van duurzame energiebedrijven en biedt een positief perspectief voor verdere doorgroei van duurzame energie van zon en wind op land.  “Heel mooi dat de minister de motie van de Tweede Kamer uitvoert. Met het loslaten van het plafond in de SDE++ ontstaat meer ruimte voor de verdere groei van duurzame energie op land. Het is wel zaak om de knelpunten op het net op te lossen zodat er geen vertraging ontstaat in de uitvoering” zegt Olof van der Gaag, voorzitter NVDE.

De NVDE deed eerder al de oproep voor extra inzet om meer duurzame energie op land op te wekken. In het advies van Greetje Bos “Bouwen aan de brug, terwijl we er overheen lopen: Randvoorwaarden om de afspraken uit het RES-bod met elkaar te verzilveren” staat nadrukkelijk dat duurzame elektriciteit cruciaal is voor versnelling richting de klimaatdoelen en energie- onafhankelijkheid. We hebben snel meer zon- en windenergie nodig, bijvoorbeeld voor warmtepompen, elektrische auto’s en de industrie. De NVDE roept daarom decentrale overheden op om daadkracht te tonen.

Noodzaak tot versnelling 

De NVDE heeft eerder al bericht dat de urgentie om meer hernieuwbare energie op te wekken iedere dag groter wordt. Naast het halen van de klimaatdoelen blijkt uit het eindrapport ‘Alles uit de Kast’ dat er een substantiële stijging van de elektriciteitsvraag verwacht wordt richting 2030: van de 120 TWh uit het Klimaatakkoord naar een ordegrootte van 200 TWh. En uit de ‘foto’ van het Nationaal Programma RES komt duidelijk naar voren dat het noodzakelijk is dat de regio’s de komende maanden flinke stappen zetten om de eigen RES-doelen te organiseren.

In de ‘foto’ worden ook stevige belemmeringen in de uitvoering genoemd, zoals netcongestie, het stikstofprobleem en schaarste aan materiaal en personeel. Eerder al hebben netbeheerders meerdere oplossingen voor transportschaarste op een rijtje gezet, maar er is meer nodig.  Het is daarom van groot belang dat snel de knelpunten op het net worden opgelost, zoals de NVDE eerder al berichtte over het Landelijk Actieprogramma Netcongestie. De NVDE roept daarom decentrale overheden op om aan de slag te gaan met de versnelling: ga van plannen naar uitvoering, zorg voor kortere vergunningprocedures en voorkom stagnatie in de vergunningverlening.

De NVDE deed eerder al de volgende suggesties voor versnelling:

  • Creëer een goede balans tussen zonne-energie en windenergie, en zorg voor logische afstemming tussen opwek en vraagsectoren stuur daarbij op energiehubs van verschillende technieken/ projecten (wind/zon/opslag) in hetzelfde gebied, de combinatie van participatie- en vergunningstrajecten en efficiënt netgebruik.
  • Organiseer landelijk de financiering voor maatschappelijk wenselijke keuzes. Zorg ervoor dat uiterlijk 1 januari 2023 de SDE++ hierop is aangepast en een landelijk kwaliteitsbudget ‘live’ is, conform Eindadvies SDE & Maatschappelijke Kosten

Misschien ook interessant