NVDE over Kamerbrief vleermuizen: bijna jaarrond isoleren moet mogelijk blijven

4 oktober 2023

De NVDE steunt het initiatief om tot (verdere) afspraken te komen voor een werkwijze ‘natuurvriendelijk isoleren’, zoals de minister aangeeft in de Kamerbrief van 4 oktober 2023. Tegelijk blijven er zorgen over de effecten op de businesscase van isolatiebedrijven, die sterk onder druk is komen te staan. Het is evident dat er bij isolatiemaatregelen rekening wordt gehouden met de Vogel- en Habitatrichtlijn. Maar sinds de recente uitspraak van de Raad van State is er veel onduidelijkheid ontstaan over wat nu wel en niet kan. Het is goed dat in de Kamerbrief ‘aanpak natuurinclusief isoleren’ al wat meer duidelijkheid wordt geboden over de mogelijkheden op korte, middellange en lange termijn.

Enigszins continue stroom
De NVDE steunt het initiatief om tot een werkbare werkwijze te komen – waarbij we samen met de isolatiebranche, provincies, gemeenten en de ministeries van BZK en LNV verdere afspraken zullen maken over de toepassing van deze werkwijze in de praktijk – zodat de isolatiebranche de benodigde isolatiewerkzaamheden kan blijven uitvoeren. Het is en blijft voor de isolatiebranche van cruciaal belang dat de werkwijze voldoende handelingsperspectief blijft bieden en er een enigszins continue stroom van aanvragen en isolatiewerkzaamheden kan blijven bestaan. En dat de meerkosten voor de voorzorgsmaatregelen niet voor een onaantrekkelijke businesscase zorgen.

Markt is ingestort
Het aantal aanvragen voor isolatiemaatregelen is fors achteruitgegaan sinds de uitspraak van de Raad van State in augustus 2023.

Natuurkalender
Het (te allen tijde) werken volgens de natuurkalender blijft een obstakel. Het uitgangspunt dat vleermuizen tijdens hun winterslaap (van half november tot eind februari) en hun kraam- en broedperiode (van april tot juli) niet gestoord mogen worden door isolatie- en onderzoekswerkzaamheden, legt een flinke beperking op aan de periode dat bedrijven aan de slag kunnen aan een woning.
Dat geldt ook voor het (verplicht) concentreren van het onderzoeken en het natuurvrij maken van de woning in één korte periode. Dat samen maakt dat isolatiebedrijven in de overige periode geen of nauwelijks aanvragen kunnen behandelen terwijl juist in de winter- en broedperiode woningeigenaren pas echt in actie komen om te gaan isoleren. Als isolatiebedrijven niet jaarrond aan het werk kunnen (dus ook geen onderzoek mogen doen), zullen niet alle woningen tijdig kunnen worden verduurzaamd. Hiermee komt de isolatieopgave gigantisch onder druk te staan. Bovendien is het voor bedrijven niet uitvoerbaar om personeel maar delen van het jaar aan het werk te kunnen zetten. De NVDE adviseert demissionair minister De Jonge om daarom open te blijven staan voor (alternatieve) oplossingen. Juist omdat er (juridische) ruimte lijkt te zijn in de inhoud van de zorgplicht.

Eenduidige landelijke aanpak
Verder is het van belang dat er een eenduidige aanpak komt voor de (middel)lange termijn. Marktpartijen zien liever dat dezelfde regels gelden in alle gemeenten en provincies, dan dat er gewerkt wordt met maatwerkregels. Lokale verschillen in regels werken vertragend voor de markt.


Misschien ook interessant