NVDE-reactie op ACM-besluit transportverzoeken: prioriteer verduurzaming, denk aan uitvoering

4 oktober 2023

Op 13 juli 2023 liet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zien hoe ze willen prioriteren in transportverzoeken bij de netbeheerders. Hier wordt voorgesteld om af te stappen van het ‘first come, first served’-principe bij het behandelen van verzoeken voor transportcapaciteit door de netbeheerder. Dit principe betekent dat partijen die het eerst aankloppen, ook het eerst door de netbeheerder moeten worden behandeld. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) begrijpt de publieke wens om maatschappelijk prioriteren van transportcapaciteit mogelijk te maken. Een prioriteringskader kan helpen om maatschappelijk wenselijke projecten, zoals projecten die bijdragen aan de energietransitie, op tijd te voorzien van een aansluiting.

De NVDE is groot voorstander van het prioriteren van verduurzaming, vooral voor afnameprojecten, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over de uitvoerbaarheid van dit conceptbesluit. Het prioriteren gaat vooral voor netbeheerders veel tijd in beslag nemen, die hier veel uitvoeringscapaciteit voor vrij zouden moeten maken. Dit kan de uitbreiding van de elektriciteitsnetten, en daarmee ook de energietransitie, vertragen. Het is essentieel om een objectief, helder en eenvoudig prioriteringsproces vast te leggen en het aantal categorieën waartussen keuzes gemaakt kunnen worden klein te houden. Terughoudend omgaan met wat prioriteit krijgt is van belang, want iedereen prioriteit geven is hetzelfde als niemand prioriteit geven.

Lees hier de zienswijze van de NVDE op prioriteringsruimte voor transportverzoeken:

20231004 Consultatiereactie prioriteringsruimte transportverzoeken


Misschien ook interessant