NVDE: Nieuw prijsplafond elektriciteit scheelt een slok op een borrel

4 oktober 2022

De NVDE is blij dat het kabinet heeft besloten om het prijsplafond voor elektriciteit gunstiger te maken ten opzichte van de eerdere plannen. Het is belangrijk dat de prijsplafonds goed uitpakken voor mensen die verduurzamen, bijvoorbeeld met een warmtepomp, elektrische auto of infraroodpanelen. In de eerdere plannen was dat niet het geval maar deze wijziging scheelt een slok op een borrel. Voor veel mensen zal dit nu gunstig uitpakken, zeker als ze ook zonnepanelen hebben.

De maatregelen worden genomen om mensen te beschermen tegen te hoge energierekeningen en daar is alle reden voor. De NVDE heeft er begrip voor dat maatwerk nu niet mogelijk is. Bewoners met een warmtepomp, elektrische auto of infraroodpanelen dragen bij aan een structurele oplossing van de problemen in de energiemarkt, door te verduurzamen. Zij gebruiken wel meer elektriciteit en zouden daarvoor niet moeten worden gestraft, integendeel.

Gelukkig pakken de maatregelen nu een stuk positiever uit voor deze groep verduurzamers. Bovendien gaat bijvoorbeeld een warmtepomp zeker vijftien jaar mee en geldt het prijsplafond maar voor één jaar. Mede dankzij de gunstige ISDE-subsidie blijft dit dus een aantrekkelijke investering. Voor elektrische rijders is het van groot belang dat het verlaagde belastingtarief voor publiek laden blijft gelden, zeker nu het kabinet doorgaat met de accijnsverlaging voor benzine en diesel..

De prijsplafonds worden ingevoerd om mensen door de komende winter heen te helpen en zijn wat de NVDE betreft eenmalig. Mogelijk kost deze subsidie (voor vooral aardgas) de schatkist 23,5 miljard euro, afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen. Het is van groot belang dat we niet dweilen met de kraan open en dus ondertussen met volle kracht zorgen dat we minder afhankelijk worden van fossiele energie. Daarvoor zijn structurele oplossingen nodig, zoals snelle energiebesparing en overschakeling op duurzame energie en mobiliteit. Laten we mensen en bedrijven helpen om zo snel mogelijk die omschakeling te maken en te zorgen dat dit financieel aantrekkelijk blijft. Verduurzaming moet systematisch lonend zijn. Energiebesparing en duurzame energie zijn de echte oplossingen om onafhankelijk te worden van het buitenland en om klimaatverandering tegen te gaan.

Kamerbrief nadere uitwerking prijsplafond


Misschien ook interessant