NVDE is blij met fiscale stimulering zonnepanelen

26 april 2019

Het kabinet heeft besloten dat de salderingsregeling tot 2023 wordt gehandhaafd en daarna stapsgewijs wordt afgebouwd. Zonnepanelen blijven zo zeer aantrekkelijk voor mensen. De NVDE verwacht dat hiermee het aantal zonnepanelen flink blijft groeien. Dat is goed nieuws voor de groei van duurzame energie en voor het draagvlak voor de energietransitie. De salderingsregeling geeft mensen de kans om mee te doen. Tegelijkertijd is het goed dat de regeling wel wordt hervormd. Zo blijven de kosten redelijk en komt er meer stimulans om de zonnestroom slim te gebruiken.

De regering heeft besloten hoe de stimuleringsregeling voor zonnepanelen voor kleinverbruikers er tot en met 2030 uit zal zien. De NVDE is blij met deze langverwachte duidelijkheid over de toekomst van de huidige salderingsregeling. “Wie zonnepanelen neemt, kan hierdoor rekenen op een redelijk rendement op de investering. We verwachten dat hiermee de groei van het aantal zonnepanelen bij kleinverbruikers zal doorzetten. Dat is goed nieuws voor het klimaat en voor de portemonnee van zonnepaneleneigenaren. Dit draagt ook bij aan het draagvlak voor de energietransitie en het klimaatakkoord’ zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.

De nieuwe regeling biedt ook de zonnesector de kans om door te groeien. Tegelijkertijd neemt de overheidsfinanciering af en kan deze markt uiteindelijk zelfstandig verder. Bovendien komt er meer stimulans om de zonnestroom zo slim mogelijk te gebruiken. Het wordt aantrekkelijker om zoveel mogelijk zonnestroom direct zelf te gebruiken; bijvoorbeeld met slimme tools die de wasmachine laten draaien of de elektrische auto laten laden als er veel zonnestroom is. Opslag in batterijen, al dan niet in een elektrische auto, wordt eveneens rendabeler. Hiermee kunnen zonnepanelenbezitters bijdragen aan de stabiliteit van het net.

Het fiscale voordeel zal geleidelijk afnemen, in het tempo waarin zonnepanelen goedkoper worden. Dat betekent dat het niet loont om te wachten met de aanschaf. “Het beste moment om zonnepanelen te kopen is altijd ‘nu’. Wachten is nergens voor nodig,” zegt Van der Gaag.

Veel van de effectiviteit van de regeling hangt nog af van de precieze uitvoering. De NVDE werkt graag mee aan de nadere uitwerking van de regeling. Omdat de huidige regeling blijft bestaan tot en met 2022 is er voldoende tijd om te zorgen voor een goede uitvoering. Daarmee heeft de regering gekozen voor rust in de markt en dat is een belangrijk signaal.

Link naar de kamerbrief Omvorming van salderen


Misschien ook interessant