Slimme meter wordt de basis voor energiebesparingsadvies

30 april 2019

Een nieuwe, interactieve website gaat bouw- en installatiebedrijven informeren over de aanwezigheid van slimme meters in hun werkgebied. De bedrijven kunnen voortaan tot op postcodeniveau zien waar de netbeheerder slimme meters heeft geplaatst of binnenkort aanbiedt.

Een slimme meter geeft de bewoner inzicht in het energieverbruik en biedt daarom kansen voor het geven van gerichte adviezen om energie te besparen.

De nieuwe website, Slim energie besparen, komt voort uit het convenant dat de overheid in 2017 heeft gesloten met de installatiebranche en energiebedrijven om samen extra energie te besparen in de gebouwde omgeving.

Kansrijke adviezen voor energiebesparing
Netbeheerders bieden uiterlijk in 2020 alle woningbezitters, verhuurders en bedrijven in Nederland een slimme meter aan. De slimmer meter geeft in combinatie met een energieverbruiksmanager (meestal een app, display of website) bewoners en ondernemers informatie over het eigen energieverbruik. Kennis over de aanwezigheid van slimme meters kan voor bouw- en installatiebedrijven aanleiding zijn om energiebesparing bij hun klanten onder de aandacht te brengen. Adviezen over zonnepanelen, led-verlichting, isolatie of duurzame alternatieven voor de cv-ketel op aardgas hebben meer kans van slagen wanneer de ontvanger wéét hoe zijn of haar energieverbruik is opgebouwd.

Website en toolboxen
Naast de website presenteren de initiatiefnemers ook een nieuwe toolbox, Slim energie besparen voor de zakelijke markt. Daarin is praktische informatie te vinden over de slimme meter plus een groot aantal energiebesparingstips voor de zakelijke markt. Er zijn ook verwijzingen naar websites met informatie over energiebesparing, zoals www.energiebesparendoejenu.nl en www.energieverbruiksmanagers.nl. Installateurs en andere bedrijven krijgen met de toolbox verder de beschikking over voorbeeldbrieven, teksten voor advertenties en andere marketing- en communicatiemiddelen. Er is al een vergelijkbare toolbox voor de particuliere markt.

Convenant
In 2017 hebben overheid, installatiebranche en energiebedrijven het Convenant energiebesparing gebouwde omgeving gesloten. De afspraken moeten in 2020 een extra energiebesparing opleveren van 10 petajoule. Dat is een besparing die gelijkstaat aan het verbruik van 150.000 huishoudens.

Werkgroep
De werkgroep lokale marktplaats van het Convenant energiebesparing gebouwde omgeving heeft de website Slim energie besparen en de bijbehorende toolboxen ontwikkeld. Vertegenwoordigers van Techniek Nederland, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken maken deel uit van de werkgroep. VNG, Bouwend Nederland en Milieu Centraal ondersteunen het convenant en de werkgroep.


Misschien ook interessant