NVDE is blij met handreiking systeemintegratie SEIN

30 september 2020

Het energiesysteem van de toekomst vergt een slim samenspel tussen de hoofdrolspelers. Een brede coalitie van marktpartijen onder de noemer SEIN: Systeemintegratie Energie in Nederland bracht er op 29 september 2020 een handreiking over uit. De NVDE is één van deze partijen. De NVDE stelt dat systeemintegratie een complex verhaal is waarbij de noodzakelijke veranderingen een zaak van lange adem zijn. Maar ook de langste reis begint met een eerste stap, en die is hiermee gezet.

Er is nauwe samenwerking nodig tussen producenten van energie, netwerkbedrijven, gebruikers van energie en overheden. Een brede coalitie van marktpartijen, bestaande uit KVGN, TenneT, NVDE, Energie Nederland, VNCI, VNO-NCW, EBN, Gasunie, GasTerra, NOGEPA en Shell heeft daarom het initiatief genomen te onderzoeken hoe een goed samenspel kan ontstaan. Dat heeft geresulteerd in een handreiking voor het orkestreren van systeemintegratie in Nederland. Vandaag heeft Marieke van der Werf, bestuurslid van de KVGN, namens deze coalitie dit eerste resultaat overhandigd aan Sandor Gaastra, directeur-generaal Energie van het ministerie van EZK.

Het rapport ‘Verkenning naar de orkestratie en organisatie van systeemintegratie in het energiesysteem in Nederland.’ is te downloaden op www.kvgn.nl.


Misschien ook interessant