NVDE: in stand houden van saldering is niet meer van deze tijd

13 februari 2024

Op 13 februari stemde een meerderheid van de Eerste Kamer tegen het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepanelen. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) betreurt dit, want salderen is niet meer nodig om zonnepanelen aantrekkelijk te maken. Bovendien heeft de regeling negatieve effecten. Zo ontbreekt door saldering de stimulans om opgewekte stroom zelf te gebruiken. Het over de schutting gooien (op het net) van stroom leidt tot verergering van de files op het elektriciteitsnet. En huishoudens zonder zonnepanelen draaien indirect op voor de hogere kosten die energieleveranciers moeten maken. Bovendien kost het overeind houden van de saldering de overheid 2,8 miljard euro. Al met al past de salderingsregeling niet in het energiesysteem van de toekomst.

Deze problemen blijven voortduren en zullen verergeren, nu de salderingsregeling blijft bestaan. Het is nodig dat hier tijdens de kabinetsformatie oplossingen voor gevonden worden. De NVDE praat graag mee over hoe deze problemen echt opgelost kunnen worden, en hoe er tijdelijke deeloplossingen kunnen worden gevonden. Ook is er gerichter beleid nodig om lagere inkomensgroepen in staat te stellen om zonnepanelen te nemen.

Lees hier meer over de argumenten van de NVDE voor afbouw van salderen, in een eerdere reactie.
En lees hier de reactie van Holland Solar.


Misschien ook interessant