NVDE-handvatten voor gemeenten bij uitrol logistieke laadinfrastructuur

11 april 2022

Pak als gemeente nu de regie bij de realisatie van logistieke laadinfrastructuur

Nederland zet fors in op het reduceren van emissies afkomstig uit de mobiliteitssector. In personenvervoer zijn de eerste belangrijke stappen gezet. Soortgelijke ontwikkeling zijn ook nodig in logistiek vervoer om de focus op het 60% CO2-reductiedoel in 2030 te houden. Logistieke operaties zijn immers een belangrijke bron van CO2-uitstoot en andere emissies. Momenteel zijn ongeveer 852.000 Nederlandse bestelwagens en 140.000 vrachtwagens, waarvan slechts 0,3% zero- emissie is. De markt voor zero-emissie logistiek staat dus nog in de kinderschoenen. Voor grootschalige uitrol van zero-emissie logistiek zal veel private en (semi) publieke laadinfrastructuur nodig zijn die grote vermogens kunnen leveren. Deze laadinfrastructuur is met name nodig op bedrijventerreinen, waar minstens 80% van de laadvraag vandaan zal komen. De doorlooptijden voor realisatie van voldoende netcapaciteit vormen echter een bottleneck. Gemeenten spelen een essentiële rol in de tijdige realisatie van deze laadinfrastructuur. Deze rol gaat verder dan doelstellingen neerleggen en zero-emissiezones instellen. Het is belangrijk dat gemeenten nu de regie nemen, zodat doelstellingen gehaald worden. Deze actieve rol is noodzakelijk voor zowel (semi-) publieke laadinfrastructuur, als private laadinfrastructuur. De NVDE roept dan ook op om hier direct mee aan de slag te gaan.

Deze handreiking geeft gemeenten handvatten om een efficiënte en succesvolle uitrol van laadinfrastructuur te realiseren, welke randvoorwaardelijk zijn voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen in de logistiek.

Handvatten laadinfra voor gemeenten (april 2022)


Misschien ook interessant

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?