Morgen begint vandaag: Energieplannen maken in de mist

7 april 2022

De NVDE organiseerde op 31 maart 2022 een webinar over onzekerheden in de energietransitie en hoe je ondanks onzekerheid toch keuzes kan maken. In dit webinar stond de vraag centraal: ‘hoe maak je energietransitie keuzes in een onzekere wereld met verschillende belangen’? Met alleen spijtvrije investeringen komen we er niet. Kijk hier het NVDE webinar Morgen begint vandaag Energieplannen maken in de mist terug.

Sprekers waren:

De energietransitie gaat volle kracht vooruit. We halen steeds meer stroom uit wind en zon. Hiervoor stappen fabrieken over van aardgas op elektriciteit. Daarnaast zijn er nog andere ontwikkelingen in de industrie, zoals: productie van groene waterstof, groei van CO2-opslag en de groei van bio-raffinaderijen. Hoe deze parameters zich gaan ontwikkelen richting een volledig hernieuwbaar energiesysteem in 2050 is nog onzeker en grotendeels afhankelijk van technische mogelijkheden en maatschappelijke keuzes. Daarmee gepaard gaat ook nog dat velen partijen verschillende visies hebben op hoe dat energiesysteem van de toekomst er nou uit moet zien. Een probleem is wel dat grote investeringsbeslissingen in de energietransitie vaak worden uitgesteld tot er volledig zekerheid is welke kant we op gaan.

Transities gaan altijd gepaard met onzekerheid. Er zijn dan ook in de energietransitie een aantal fundamentele vragen zoals in alle verschillende sectoren: kies ik voor groene waterstof of elektrificatie? Stapt deze woonwijk over op restwarmte of groen gas? Waar gaat de vraag naar laadinfrastructuur zich ontwikkelen? Kortom allemaal vragen waar we nu nog niet het antwoord op weten, een antwoord dat we waarschijnlijk pas hebben als de transitie achter de rug is. Toch is belangrijk gezien de lange doorlooptijden voor energieprojecten om nu al keuzes te maken om klimaatdoelen voor 2030 te realiseren. Daarnaast vraagt de onzekerheid het om het inzetten op alle duurzame technieken omdat we er meerdere nodig hebben en er onduidelijk is welke dat zullen zijn.


Misschien ook interessant

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”