Holland Solar, NWEA en NVDE blij met motie verwijderen plafond op zon en wind

12 april 2022

Holland Solar, NWEA en NVDE zijn zeer blij dat de Tweede Kamer de motie Bontenbal c.s. heeft aangenomen. Deze motie verzoekt de minister om het plafond voor wind en zon op dak en land te verwijderen.

Voor volgend jaar zou er een maximum in de subsidieregeling SDE++ komen van cumulatief 35 TWh zon en wind. Deze volumes zijn al nagenoeg bereikt; de zon- en windsector in Nederland realiseren daarmee snel hun doelstellingen en dragen bij aan het volledig CO2-neutraal maken van ons land en het verkleinen van de afhankelijkheid van Russisch aardgas.
We moeten nu geen rem zetten op klimaatoplossingen die ons minder afhankelijk maken van (Russische) fossiele energie. De vraag naar elektriciteit neemt enorm toe, dus het is belangrijk om juist niet te remmen. Het plafond is achterhaald. Wel is een randvoorwaarde om aandacht te hebben voor de systeemeffecten door het matchen van vraag en aanbod, meer energieopslag en flexibilisering van de vraag. Uitvoering van ‘Samen sneller het net op’ is daarbij cruciaal.

Door dit plafond dreigden veel initiatieven voor wind en zon niet door te gaan. Ook vanuit provincies (IPO) en gemeenten (VNG) was steun voor loslaten van dit plafond.
NWEA, Holland Solar en NVDE danken de Tweede Kamer dat deze in meerderheid heeft besloten om het plafond los te laten.


Misschien ook interessant

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?