NVDE: goede ambitie voor vergroenen autobelastingen

12 mei 2021

Vandaag hebben ANWB, RAI, Bovag, VNA en Natuur&Milieu een plan gepresenteerd voor het vergroenen van de autobelastingen. In het Klimaatakkoord en het Regeerakkoord is het streven opgenomen dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. De noodzaak om over te stappen op emissieloos vervoer is overduidelijk: de sector mobiliteit heeft ten opzichte van 1990 nauwelijks CO2 gereduceerd en moet nog een gat van bijna 7 Mton overbruggen richting 2030.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is positief over de ambitie van de initiatiefnemers en de uitwerking in het maatregelenpakket. Deze coalitie laat net als de studiegroep Van Geest (‘Bestemming Parijs’) zien dat het stimuleren van emissievrije mobiliteit ook na 2025 hard nodig blijft, zoals het voortzetten van een lager bijtellingstarief en aanschafsubsidies voor particulieren. De coalitie stelt ook een kilometerheffing voor, die maatschappelijke voordelen biedt zoals een impuls voor thuiswerken en het openbaar vervoer. In het kader van het bereiken van de ambitie van 100% elektrische nieuwverkoop in 2030 is de kilometerheffing echter één van de middelen in het bouwwerk, maar niet het belangrijkste onderdeel en blijft ook andere fiscale stimulering essentieel. Ook moeten er geen onbedoelde negatieve prikkels in zitten, zoals een hoger tarief voor zwaardere auto’s, wat negatief uitpakt voor elektrische auto’s. Het is ook goed dat het uitbreiden van laad- en tankinfrastructuur als onmisbare randvoorwaarde onderdeel van het plan is.

De NVDE ziet in aanvulling op het plan kansen om het aantal emissieloze voertuigen sneller te laten groeien. Zo zijn EU-normen voor emissievrije nieuwverkoop vanaf 2030 cruciaal. We pleiten er ook voor om de korting in de MRB voor elektrische auto’s door te zetten, en ook de prikkels voor nulemissie-auto’s met groot bereik langer in stand te houden. Ook biedt het verhogen van de aanschafbelasting (BPM) op fossiele auto’s kansen om de aankoop van een elektrische auto aantrekkelijker te maken, zonder huidige autobezitters te raken. Tot slot liggen er kansen in normering voor werkgevers, door een verplichting om zo snel mogelijk alleen nog nulemissie-auto’s te gebruiken voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer.

Lees hier het autobelastingplan 2022 – 2030


Misschien ook interessant