Tweede Kamer wil transitie naar elektrisch vervoer versnellen

25 mei 2021

Vandaag stemde de Tweede Kamer over de Wet Milieubeheer, en de ingediende amendementen en moties. Het wetsvoorstel richt zich op de omzetting van de RED2 (hernieuwbare energie richtlijn van de EU) naar nationale wetgeving. Doel van het wetsvoorstel is om het aandeel hernieuwbare energie in vervoer te vergroten en fossiele energie af te bouwen. Voor de NVDE is het belangrijk dat de transitie naar emissieloos vervoer en bijbehorende laad- en tankinfrastructuur via dit wetsvoorstel wordt versneld (batterij-elektrisch en groene waterstof). De Tweede Kamer stemde in grote meerderheid voor voorstellen die elektrificatie van vervoer bevorderen:

De komende tijd wordt de wet via lagere regelgeving (Besluit en Regeling) verder uitgewerkt. De NVDE ziet nog een aantal belangrijke aandachtspunten bij de uitwerking, zoals het praktisch haalbaar maken van het inboeken van groene waterstof, het extra belonen van hernieuwbare elektriciteit via een rechtstreekse verbinding tussen opwek en het laadpunt (zoals een overkapping met zonnepanelen), en het mogelijk maken van het inboeken van opgewekte zonnestroom op het dak van het voertuig.


Misschien ook interessant