NVDE: goed dat Nationaal Groeifonds met interne CO2-prijs gaat rekenen

3 november 2020

Het Nationaal Groeifonds gaat projecten steunen die bijdragen aan de ambities van het kabinet op het gebied van klimaat. Projecten moeten een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) maken. Daarin zal met een interne prijs per ton CO2 gerekend worden. Initiatieven die een bijdrage leveren aan de reductie van broeikasgasemissies maken zo een grotere kans bij het Groeifonds. Dit schrijft minister Wiebes in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. “Over het algemeen is deze efficiënte CO2-prijs hoger dan de ETS-prijs, waardoor er meer waarde wordt toegekend aan vermeden CO2-uitstoot. Het kabinet zegt te werken met de CO2-prijs conform CPB/PBL 2016. In 2021 komt er een nieuwe WLO-studie uit en zal er ook een update worden gegeven van de nieuwe efficiënte CO2-prijs,” aldus de brief.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) pleit er al langer voor om een interne CO2-prijs te gebruiken bij het beoordelen van projecten voor het Nationaal Groeifonds. Olof van der Gaag, directeur NVDE, lichtte dit toe tijdens het Ronde Tafel Gesprek in de Kamer op 28 oktober. Ecorys deed in opdracht van de NVDE in juli 2020 onderzoek naar de wijze waarop de interne CO2-prijs ingezet kan worden. Van der Gaag: “Het is goed nieuws dat minister Wiebes een interne CO2-prijs wil inzetten voor het Nationaal Groeifonds. Grote bedrijven zijn al zeer gewend om te rekenen met een interne CO2-prijs. Door dit ook in het Nationaal Groeifonds toe te passen, financieren we de duurzame economie van de toekomst, in plaats van de oude economie op te lappen.”

Bij de Algemene Beschouwingen dienden Jesse Klaver en Gert-Jan Segers een motie in waarin ze vragen om interne CO2-beprijzing mee te nemen in de bepaling van de maatschappelijke kosten van projecten die uit het Nationaal Groeifonds gefinancierd gaan worden.

 

 


Misschien ook interessant