Reactie NVDE KEV 2020: glas nu van halfvol naar vol

30 oktober 2020

PBL: ‘forse extra inspanningen nodig… de helft van de benodigde reductie wordt gehaald’

‘Het glas is halfvol’ laat PBL vandaag zien. Het klimaatakkoord zorgt voor forse CO2-reductie in Nederland maar er is een CO2-winst-verdubbelaar nodig. Er is al extra beleid onderweg en de NVDE vraagt het kabinet om voor de Kerst met stevige verdere maatregelen te komen. Het Groeifonds en de baangerelateerde investeringskorting kunnen een belangrijke versneller zijn voor banen, economie én klimaatwinst.

Voor de Kerst aanvullende maatregelen
Er zijn snel forse extra inspanningen nodig om het Klimaatakkoord waar te maken. Dat is de hoofdconclusie naar aanleiding van de KEV ‘en het advies van de Raad van State. De doorrekening van PBL komt op een CO2-reductie van drie megaton per jaar. Voor het doel van het Klimaatakkoord (-49%) is jaarlijks zes megaton reductie nodig. Bij een hogere Europese doelstelling (-55%) is jaarlijks ruim zeven megaton CO2-reductie nodig.

Deze score zal nog verbeteren als alle maatregelen uit het Klimaatakkoord concreter zijn. De NVDE verwacht dat er dan nog steeds meer nodig is om daden en doelen bij elkaar te krijgen. Het is belangrijk om dat tijdig te doen en niet achter de feiten aan te (blijven) lopen. De doorlooptijd van maatregelen en projecten is lang. ‘2030 is “morgen” in de energietransitie dus extra actie is ook “morgen” nodig. Zeker omdat we voorlopig niet teveel  CO2-reductie kunnen hebben’, aldus Olof van der Gaag, directeur NVDE.

Dit kabinet heeft veel in gang gezet en is gelukkig ‘vastbesloten om de -49% te halen’, blijkt uit de Klimaatnota. Het is belangrijk om die klus goed af te maken voor het verkiezingsjaar en de volgende regering beginnen. Daarom pleit de NVDE ervoor dat dit kabinet voor de Kerst een pakket met stevige extra maatregelen uitwerkt. Het is goed om te zien dat het kabinet in de Klimaatnota ook zelf aangeeft niet te willen wachten tot het najaar van 2021.

Klimaatkansen zijn economische kansen
“Het Klimaatakkoord biedt grote kansen voor economie en werkgelegenheid. Die kunnen we in de corona-crisis extra goed gebruiken” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. Als Nederland het Klimaatakkoord realiseert, geeft dat een investeringsimpuls van 100 miljard euro met gemiddeld 50.000 groene banen. Het Nationaal Groeifonds biedt extra kansen met een duidelijker focus op groene groei – en de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) met een keuze voor groene banen (link position paper). Zeker wanneer we dit combineren met de stimuleringsgelden uit ‘Brussel’ voor groen economisch herstel kan dat een geweldige versnelling geven.

Opvallend in de KEV is de rol van elektriciteit als kartrekker van het klimaatakkoord: de reductie vanaf 2015 vindt voor 2/3e plaats in de elektriciteitssector. De NVDE roept op om goed te zorgen voor deze kip met de groen-gouden eieren. Met de juiste randvoorwaarden kan duurzame elektriciteit sterk bijdragen aan de verduurzaming van alle andere sectoren, via elektrificatie en groene waterstof.

De verduurzaming in de ‘vraagsectoren’ industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving moet economisch aantrekkelijker worden. Naast elektrificatie en groene waterstof zijn er volop kansen voor energiebesparing en duurzame warmte. Moderne energie-infrastructuur vormt de cruciale verbinder in de transitie. Investeringen in slimme en tijdige uitbreiding daarvan, verdienen zich dubbel en dwars terug: zowel voor het klimaat als voor economie en werkgelegenheid.

Klimaat- en Energieverkenning 2020, PBL


Misschien ook interessant