Energeia Energy tour

4 november 2020

2 november 2020

De Regionale Energie Strategieën spelen een belangrijke rol in het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord. Publicatie van de eerste concept-strategieën heeft ook de nodige kritiek uitgelokt over het hele proces van RES’en. Naast een toelichting over de ambitieuze plannen verdienen die kritische geluiden zeker ook een podium. In samenhang met de RES’en gaan we het deze middag ook hebben over de warmtevisies van gemeenten die volgend jaar publiek worden gemaakt. Die zullen in belangrijke mate gekleurd worden door de mogelijkheden en voorwaarden die de nieuwe Warmtewet brengt. De tekst van de nieuwe warmtewet zou vlak voor de Energeia Energy Tour gepubliceerd moeten zijn.


Misschien ook interessant