NVDE Ledenbijeenkomst Waterstof: hype of here to stay?

Na het boek De Waterstofeconomie van Jeremy Rifkin is het bijna een decennium stil geweest rondom waterstof. Nu staat waterstof weer volop in de spotlights als oplossing voor verduurzaming: met groene stroom kan er waterstof worden geproduceerd, waarmee andere sectoren kunnen worden verduurzaamd. In de gepresenteerde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord wordt veel aandacht aan waterstof besteed.