Bijeenkomst Europese regelgeving en de energietransitie

De NVDE en EREF (European Renewable Energies Federation) organiseren op 9 april de bijeenkomst “Europese regelgeving en de energietransitie: belemmeringen én oplossingen in beeld.”

In interactie tussen de duurzame energiesector en de industrie maken we in huidige belemmeringen als gevolg van Europese regels inzichtelijk. In een paneldiscussie en interactieve deelsessies zoeken we naar (onorthodoxe) oplossingsrichtingen voor de huidige belemmeringen. Vooraf kunt u reeds uw stem laten horen en aangeven wat volgens u de belangrijkste belemmering is in Europese wet- en regelgeving voor de overgang naar een schone energievoorziening.

Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van het Renewables Networking Platform. Dit project heeft ten doel om de relevante Europese, nationale en regionale spelers met elkaar in verbinding te brengen, om zo tot beleid te komen waarmee het doel van 27% hernieuwbare energie in 2030 kan worden behaald. Tegelijk worden best practices en belemmeringen in beeld gebracht, zodat op Europees niveau van elkaar geleerd kan worden. Meer informatie treft u op www.renewables-networking.eu.