NVDE eens met waarde van goed georganiseerde burgerfora

22 maart 2021

Burgerfora kunnen een goede aanvulling vormen op bestaande vormen van burgerparticipatie, mits daarbij aan een aantal cruciale randvoorwaarden wordt voldaan. Dat is de conclusie van het rapport ‘Betrokken bij Klimaat,’ waarin een commissie onder leiding van oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer adviseert over het toepassen van burgerfora in Klimaatbeleid. Het rapport volgt op een motie waarin het kabinet is opgeroepen om hier nader onderzoek naar te doen.

De roep om burgerfora klinkt steeds vaker, zowel in de Kamer als door o.a. milieu-organisaties. In het buitenland en op lokale schaal in Nederland is er inmiddels ook al ervaring opgedaan met burgerfora op verschillende thema’s. In Frankrijk was er bijvoorbeeld een burgerparlement van 150 mensen voor klimaatmaatregelen, in Ierland rondom het homohuwelijk en abortuswetgeving. In Nederland is het Utrechtse panel rondom de energievoorziening een bekend voorbeeld.

De NVDE onderschrijft dat burgerfora een waardevolle aanvulling kunnen vormen op bestaande vormen van burgerparticipatie en zo bijdragen aan draagvlak, ook in de energietransitie. Voor het slagen hiervan zijn de randvoorwaarden cruciaal, zoals ook blijkt uit het rapport. Veel van die randvoorwaarden hangen samen met het proces, zoals goede begeleiding, de borging van een aselecte steekproef van burgers, een duidelijke afbakening van de vraag, helderheid over wat er met het advies gebeurt en de kaders waarbinnen wordt geadviseerd.

Voor het tempo van de energietransitie en daarmee het tegengaan van klimaatverandering, is het bovenal van belang dat die kaders aansluiten bij de bestaande afspraken en doelstellingen rondom CO2-reductie, dus onder andere het Klimaatakkoord van Parijs, de Europese Green Deal en de Urgenda-uitspraak.
Daarnaast moet de inzet van een burgerforum geen excuus zijn voor het nieuwe kabinet of voor lokale overheden om besluitvorming over nieuw beleid op de lange baan te schuiven. Mits goed ingericht, kan de inzet van burgerfora een waardevolle aanvulling zijn bij het verder uitwerken van beleid.

Lees het rapport van de commissie Brenninkmeijer hier:

Betrokken bij klimaat – Burgerfora aanbevolen


Misschien ook interessant