NVDE blij met toetreding tot Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)

22 februari 2024

De NVDE treedt per 1 maart 2024 toe tot het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Dat heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten. In het OFL ontmoeten rijksoverheid, burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties elkaar voor overleg en samenwerking over de fysieke leefomgeving. De in totaal 63 leden van het OFL moeten zorgen voor een goede afspiegeling van de samenleving en fysieke ruimte. NVDE-voorzitter Olof van der Gaag is verheugd: ‘de energietransitie vraagt om andere ruimtelijke keuzes. We zijn blij dat we via het OFL betrokken kunnen zijn bij het maken van deze keuzes, bijvoorbeeld bij het opstellen van de nieuwe Nota Ruimte.’


Misschien ook interessant