Meld je aan voor het webinar Energierechtvaardigheid

15 februari 2024

“Compenseren, participeren en salderen: hoe te interpreteren”

NVDE en Talent voor Transitie organiseren op 7 maart van 15:00 tot 16:30 een interactief webinar over energierechtvaardigheid. Meld je hier aan.
Energierechtvaardigheid: wat is dat eigenlijk precies? En hoe kan ik dit in mijn dagelijkse werk implementeren? In dit webinar komen de basisprincipes van energierechtvaardigheid aan bod en diverse experts lichten toe hoe zij van theorie en ambities naar de praktijk zijn gekomen.

Doel
Er is veel aandacht voor energiearmoede, maar nog weinig kennisbasis voor het overkoepelende begrip energierechtvaardigheid. In dit webinar wordt er een overzicht gegeven van de ontwikkelingen en praktische voorbeelden van energierechtvaardigheid met als doel om de belangstelling voor energierechtvaardigheid voor professionals te vergroten.

Aanleiding
Het klimaat neutrale energiesysteem van de toekomst zal op een andere manier georganiseerd zijn met nieuwe rollen en verantwoordelijkheden. De energietransitie heeft grote maatschappelijke gevolgen, waarbij rechtvaardigheid in het oog gehouden moet worden. De energierechtvaardigheid gaat over het creëren van rechtvaardige energiesystemen en heeft betrekking op de morele waarden die hieraan ten grondslag liggen.

Vanuit de praktijk naar handvaten
Rechtvaardigheid binnen de energietransitie is een ingewikkeld maatschappelijk vraagstuk en roept verschillende vragen op. Bijvoorbeeld, hoe beïnvloedt energierechtvaardigheid mijn duurzame project? En wat zijn de verschillende rechtvaardigheidsprincipes bij een wijk aanpak? Is het bijvoorbeeld rechtvaardig wanneer er grondstoffen, zoals batterijen, gewonnen worden in andere landen op manieren die grote impact kunnen hebben op hun mens, natuur of milieu? Aan de hand van de recente discussie over salderen, participatie in lokale warmtenetten en ook het voorstel van de NVDE om energiearmoede aan te pakken via grootschalige verduurzaming van wijken, geven de sprekers handvaten voor de dagelijkse praktijk.

Sprekers
Bij de webinar op 7 maart door NVDE en Talent voor Transitie over energierechtvaardigheid, zullen vier experts toelichten hoe de stap van theorie en ambities omgezet kunnen worden naar praktijk.

Na jarenlange inzet voor duurzaamheid in Nederland is Olof van der Gaag sinds 2016 directeur bij de NVDE en sinds 2022 voorzitter. Hij zal in de webinar verder toelichten hoe de NVDE bijdraagt aan de aanpak om energiearmoede in de praktijk te bestrijden, bijvoorbeeld via grootschalige verduurzaming van wijken.

Claudia Hofemann is sinds 2022 klimaatburgemeester van de gemeente Delft en is verder werkzaam in thema’s als vrouwen binnen de energie, een sociale energietransitie en energie-inclusiviteit. Claudia Hofemann zal in de webinar meer handvaten geven over energierechtvaardigheid in de praktijk en zal daarbij verder toelichten hoe zij te maken krijgt met energierechtvaardigheid in de sociale context in haar dagelijkse werk.

Adriaan Slob is tot 2022 werkzaam geweest als senior scientist in TNO Strategic Analysis & Policy en inmiddels gepensioneerd. Adriaan Slob heeft samen met Sannah van der Wal voor Topsector Energie-programma Systeemintegratie in opdracht van RVO een verkennend onderzoek uitgevoerd met als doel de hoofdlijnen van een Kennis- en Innovatieagenda Energierechtvaardigheid te schetsen.

Na een studie in wijsbegeerte is Nynke van Uffelen sinds 2021 aan de TU Delft PhD kandidaat in energie rechtvaardigheid en energieopslag. In haar promotieonderzoek koppelt Nynke van Uffelen energierechtvaardigheid aan sociale wetenschappen methoden. Zij heeft samen met Taebi en Pesch een raamwerk opgesteld om expliciete invulling te geven aan de categorieën van energierechtvaardigheid. Het schema geeft weer welke keuzes gemaakt worden als het gaat om de energietransitie.

Meld je hier aan voor het gratis webinar op 7 maart


Misschien ook interessant