Isolatiebedrijven blij met de standaard voor woningisolatie

15 april 2021

Op 18 maart heeft minister Ollongren van BZK de standaard en streefwaarden voor woningisolatie gepresenteerd in een Kamerbrief. De standaard biedt handelingsperspectief voor bewoners en gebouweigenaren waarmee wordt voorkomen dat zij spijtmaatregelen treffen, zoals isolatie die later onvoldoende blijkt te zijn. Ook voor aanbieders is deze standaard goed nieuws, want met deze duidelijkheid, kunnen zij woningeigenaren beter bedienen. NVDE interviewde twee aanbiedende partijen met de vraag hoe zij tegen deze isolatiestandaard aankijken.

De standaard is een afspraak uit het Klimaatakkoord en is opgesteld door het ministerie. Een brede vertegenwoordiging van partijen, waaronder de NVDE, heeft hier advies over gegeven. De standaard wordt uitgedrukt in kWh per vierkante meter. Hij geeft inzicht in de jaarlijkse netto warmtebehoefte van een woning die aardgasvrij-ready is. De hoogte van de isolatienorm is zo gesteld dat wordt voorkomen dat gebouweigenaren en bewoners spijtmaatregelen treffen, zoals isolatie die later onvoldoende blijkt te zijn. Ook voor aanbieders is deze standaard goed nieuws, want met deze duidelijkheid over de benodigde isolatie, kunnen zij woningeigenaren beter bedienen. Naast de standaard op woningniveau zullen er ook streefwaarden op bouwdeelniveau worden geformuleerd, bedoeld om handelingsperspectief te geven bij verbouwingen waar slechts één of enkele bouwdelen worden aangepakt (zoals dak, gevel, vloer). NVDE interviewde twee aanbiedende partijen met de vraag hoe zij tegen deze isolatiestandaard aankijken.

Essent

Bram Borgman (Senior Advisor Public Affairs Essent) ziet dat we voor een gigantische opgave staan. Om de komende jaren de benodigde miljoenen woningen te isoleren, is het erg belangrijk om klanten duidelijkheid te geven over wat verstandig is en wat de no regret maatregelen zijn. Om onnodig rework te voorkomen is het erg belangrijk dat de maatregelen ‘first time right’ worden uitgevoerd.” Daarnaast kan de standaard innovatie stimuleren, door de markt uit te dagen op een kostenefficiënte manier de gestelde isolatienorm te behalen.

De standaard kan een bijdrage leveren in het duidelijk maken wat er van de bewoner verwacht wordt. Het komt voor dat consumenten twijfelen over wat de juiste maatregel is en de uiteindelijke stap naar het isoleren van de woning voor zich uitschuiven. Daarom is het van belang dat de standaard begrijpelijk gecommuniceerd wordt. “Een abstract getal zal de bewoner niet snel ergens toe aanzetten, daarom is het belangrijk dat het begrijpelijk is voor de woningeigenaar. Dit kan bijvoorbeeld via campagnes en het energielabel, maar hiervoor is ook een rol voor klantadviseurs en aanbiedende partijen weggelegd”.

De aandachtspunten zitten met name in de uitrol, vindt Borgman. “De standaard zou moeten worden ingevlochten in het beleidsinstrumentarium, zoals het energielabel en de ISDE subsidieregeling”. Ook is het belangrijk dat een woningeigenaar goed geadviseerd wordt, de uitvoering deugdelijk gebeurt en de juiste materialen worden gebruikt. “Anders belanden we van de regen in de drup. Dan is er een mooie standaard, maar wordt het beoogde effect niet bereikt. Dat is niet goed voor de klant en niet voor de maatschappij”. Het Rijk kan helpen de kwaliteit van advies en uitvoering te borgen door kwaliteitseisen te stellen bij subsidieverlening.

Kingspan

David Braam (Business Development Manager Kingspan Insulation B.V.) is blij met deze nieuwe norm, omdat deze gaat over isoleren, de eerste logische stap bij renoveren. “De norm schept duidelijkheid over het juiste isolatieniveau. Woning-eigenaren krijgen hiermee inzicht waar zij naar toe kunnen werken”. Met de standaard wordt een duidelijke ondergrens gegeven, met de streefwaarden kan – vaak met een beperkte investering – naar een nog beter niveau worden gewerkt. De stappen vindt Braam positief. “Als je in de gevel, vanwege de constructie, het gewenste isolatieniveau niet kan halen, dan is er ruimte om alsnog aan de eisen te voldoen door de vloer of het dak naar een hoger niveau te brengen”.

Volgens Braam is – in de meeste gevallen – de standaard haalbaar met hoogwaardige isolatieproducten. Kiest men voor de streefwaarden, en daarmee voor een hoger isolatieniveau, dan is het nog belangrijker om voor de juiste producten te kiezen. “Goede voorlichting is noodzakelijk om tot het juiste eindresultaat te komen.” Aanbiedende en verwerkende partijen hebben hier een belangrijke rol in. “De particulier staat centraal. Bij woningeigenaren moet het besef komen dat ze zelf kunnen zorgen voor een lagere energierekening.” Het vraagt nog wel een nadere uitwerking om de standaard en streefwaarden in begrijpelijke taal uit te leggen.

Op technisch vlak ziet Braam met name de detaillering als aandachtspunt. “Isolatiemaatregelen die van binnenuit worden uitgevoerd, vragen om aandacht”. Braam spreekt uit ervaring: “hoogwaardige en innovatieve isolatieproducten werken optimaal als deze op de juiste manier worden aangebracht”.


Misschien ook interessant