Nu moet overheid zich richten op groen herstel

2 juni 2020

Het kabinet heeft met daadkracht bedrijven gesteund. Zo zijn banen en inkomens gered, stelt Olof van der Gaag in het AD. En nu is het moment om te investeren: 100 miljard in duurzame energie met 50.000 nieuwe banen.

De cijfers over corona gaan gelukkig de goede kant op. Er komt nu meer oog voor andere zorgen: heb ik straks nog een baan, overleeft mijn bedrijf, wat doet mijn pensioen? Die zorgen zijn begrijpelijk, want onze economie krijgt ongekende klappen.

De overheid heeft daadkrachtig een ‘verzorgingsstaat voor bedrijven’ georganiseerd. Zo zijn vele bedrijven, banen en inkomens gered. Chapeau! Maar zo kunnen we niet door gaan. Bangmakerij helpt niet, schreef AD terecht. Hoe ziet een verstandig plan er dan uit? De overheid kan de nieuwe economie stimuleren: liever een trampoline dan een vangnet. Liever geld voor actie dan compensatie voor gebrek aan actie. Eerst ging het om overleven. Maar het is niet goed als bedrijven alleen overleven dankzij publieke middelen. Dat smoort de innovatiekracht en creativiteit waarmee bedrijven en mensen zich aanpassen.

De overheid kan bedrijven en mensen helpen aanpassen, met nieuwe economische kansen. Maar niet het bestaan rekken van activiteiten zonder toekomst. Het verdwijnen van het fotorolletje en de huifkar was onvermijdelijk. Dus laten we niet investeren in een nieuwe toekomst voor de fotorolletjes en huifkarren van nu. Nederland moest al zorgen voor een schoon energiesysteem. Die uitdaging is niet verdwenen. De economie houdt z’n buik in, met tijdelijk lagere uitstoot. Maar dat is niet structureel. Daarvoor is het nodig om bijvoorbeeld huizen te isoleren en duurzame energie op te wekken. En daar komt nu zand in de machine. Sinds de coronacrisis haken klanten haken af, stagneren projecten en neemt de onzekerheid over investeringen toe. Idealiter maken we van twee uitdagingen één oplossing: maatregelen voor groene banen en een groene economie. Het kabinet pleit al voor ‘groen herstel’. De vraag is nog: hoe? Laat bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden dit afspreken: we investeren in tien jaar 100 miljard euro in een duurzamer energiesysteem, met zo’n 50.000 nieuwe banen.

Het mooie is: dat voorstel is er al en heet Klimaatakkoord. In 2013 sloot Nederland een energieakkoord. Dat was een briljant groen economisch antwoord op de kredietcrisis van 2008. Maar er zat vijf jaar tussen. Nu hebben we het antwoord voor groen herstel al. Zelfs vóór de crisis uitbrak. Dat maakt de oplossing eenvoudiger: uitvoering van het Klimaatakkoord biedt de beste basis voor groen herstel. Duurzame oplossingen zijn bovendien veel concurrerender geworden. Er is wel extra actie nodig omdat die verduurzaming vertraagt. Laten we verduurzaming dus makkelijker en betaalbaarder maken en zo bedrijven de kans geven om te investeren.

Zo wordt Nederland schoner en gezonder. En komen er tienduizenden groene banen met goede inkomens. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Alleen samen kunnen we zorgen voor die groene banen.

Dit opinie artikel van Olof van der Gaag is op 2 juni 2020 gepubliceerd in het AD


Misschien ook interessant