Nieuw lid RWE: in 2040 CO2-neutraal

20 mei 2020

RWE is lid geworden van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Dat past bij de onlangs door RWE aangekondigde ambitie om in 2040 CO2 neutraal te zijn.

Na een transactie met branchegenoot E.ON ondergaat RWE een transformatie. De duurzame opwekcapaciteit van E.ON en innogy worden onderdeel van het portfolio van RWE. Daarmee is het bedrijf onder meer in één klap het tweede bedrijf wereldwijd in offshore wind. De komende jaren wordt het duurzame portfolio verder uitgebreid. Daarvoor is tenminste €1,5 miljard per jaar beschikbaar.

Roger Miesen, CEO van RWE Generation: “RWE heeft zijn CO2-uitstoot tussen 2012 en 2018 met ruim dertig procent verminderd, wat neerkomt op een daling van 60 miljoen ton. Tegen 2030 wordt een extra vermindering van ongeveer zeventig procent voorzien. En in 2040 zijn we als bedrijf geheel klimaatneutraal.”

Olof van der Gaag, directeur NVDE: “We zijn erg blij met het lidmaatschap van RWE. RWE wil over twintig jaar klimaatneutraal zijn. Dat is spectaculair. Dit is een prachtig voorbeeld van een groot bedrijf dat snel mee verandert met de tijd.”

Voor RWE biedt de NVDE een interessant en zeer relevant netwerk van bedrijven en organisaties in dezelfde sector. Bovendien is de NVDE een professioneel platform om thema’s te bespreken die relevant zijn voor de energietransitie en verdere uitbouw van duurzame energie en opslag. RWE is en blijft ook lid van EnergieNederland.

In Nederland heeft RWE drie gascentrales en twee kolen/biomassa centrales. Daarmee leveren we nu en in de toekomst een belangrijk deel van het regelbaar vermogen, dat nodig is op momenten dat er weinig of geen wind en zon is. Dit regelbaar vermogen zal steeds meer CO2-vrij worden.  Binnenkort komen daar de windparken op land van innogy bij, met een opgesteld vermogen van 287 MW. Verder onderzoekt RWE de kansen voor de productie van groene waterstof in Nederland.


Misschien ook interessant