Nationale campagne ‘Energie van Eigen Bodem’ van start

1 februari 2024

Een grote bedrijvencoalitie pleit voor zoveel mogelijk opwekking van energie van eigen bodem, juist tijdens de energietransitie. Daarom is de campagne ‘Energie van Eigen Bodem’ in het leven geroepen. De NVDE is een van de initiatiefnemers, samen met EBN, Element NL, Gasunie, MKB-Nederland, RWE, Statkraft en VNO-NCW.

Met energie van eigen bodem, houden wij Nederland draaiend. Wij – maatschappelijke partijen en (energie-)bedrijven van Nederland, willen door met het opwekken van meer duurzame energie in Nederland en omringende landen. Zodat er betrouwbare en betaalbare energie is voor iedereen. Zodat we voldoende energie in Europa hebben en niet afhankelijk blijven van landen met onbetrouwbare regimes. Zo houden we grip op onze energierekening, ook wanneer er geopolitieke spanningen zijn. Zo hebben bedrijven de zekerheid dat ze hun machines kunnen laten draaien, ons voedsel kunnen produceren en onze dagelijkse producten kunnen blijven maken. Dat is onze boodschap aan een nieuw kabinet.

 

Kijk voor meer informatie op: https://www.energievaneigenbodem.nl.


Misschien ook interessant