Nationaal Groenfonds: financier voor vernieuwers:

29 oktober 2020

Het Nationaal Groenfonds financiert vernieuwende groene projecten en bedrijven met een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde. Daarbij gaat het om projecten voor natuur en landschap, natuurinclusieve kringlooplandbouw, circulaire economie en natuurlijk duurzame energie. Het Nationaal Groenfonds zet zich al jaren in om de transitie naar duurzame energie mogelijk te maken door (achtergestelde) leningen te verstrekken aan duurzame energieprojecten. Daarbij richten wij ons op duurzame ondernemers met rendabele projecten die energie opwekken uit – onder andere- wind, geothermie, zonne-energie, biomassa en mestvergisting. “Heel fijn dat het Nationaal Groenfonds de NVDE is komen versterken. Het is belangrijk dat innovatieve, groene projecten goede financiers vinden. En vice versa!,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE.

Hoe versnellen wij de omslag naar duurzame energiebronnen en oplossingen? Juist projecten die gebruik maken van nieuwe vormen van of vernieuwende technieken voor duurzame energie krijgen vaak lastig een financiering. Terwijl de slagingskans van projecten aanzienlijk kan worden verhoogd met de juiste financiële begeleiding. Zo is het Groenfonds niet alleen (co)financier, maar vaak ook bemiddelaar tussen ondernemer en banken om ervoor te zorgen dat partijen bij elkaar komen.

Het Nederland van morgen heeft groene doeners nodig die ecologie en economie verbinden. Iedereen met een vernieuwend plan daarvoor moet toegang hebben tot geld. Het Nationaal Groenfonds zet zich, samen met andere partijen, steeds hiervoor in.

Meer weten over de projecten die wij financieren? Kijk op onze website of neem contact op met een van onze investmentmanagers; Willem Meijers, Dick Boddeus en Emile Peters.


Misschien ook interessant