Mediamonitor energietransitie 11 juni

11 juni 2018

Het systeemplafond is Nederland in een notendop: saai, efficiënt en gemakkelijk om dingen in te verbergen. Samen brengen we het Nederland eronder in beeld. Vandaag: in de gemeente Moerdijk bespreken ze het lokale energieakkoord. ‘Wat wij doen is een ingewikkeld probleem heel klein maken en dan oprollen en desgewenst uitrollen.’
4 juni – Van dit beleidsjargon raakt elke taalpurist in paniek De Correspondent

Zonder ingrijpen zal de nieuwe energietransitie leiden tot nieuwe ongelijkheid. Michiel Hulshof en Koen Straver pleiten voor ‘energie-rechtvaardigheid’. Voorkom dat het klimaat de nieuwe splijtzwam wordt.
8 juni – Verdeel de lusten en de lasten van de groene revolutie eerlijk Opinie Volkskrant

In de eindfase van de onderhandelingen over het Nationale Klimaatakkoord staan natuur- en milieuorganisaties lijnrecht tegenover de industrie. De partijen slagen er niet in consensus te vinden over een cruciaal onderdeel: het opvangen en opslaan van het broeikasgas CO2, meldt Trouw. De milieuclubs willen niet dat de CO2-uitstoot van fabrieken ondergronds wordt opgeslagen. In plaats daarvan moeten de chemie en de industrie daadwerkelijk vergroenen. De milieulobby is nu bang dat de industrie daaraan slechts beperkt wil meewerken.
11 juni – Besprekingen klimaatakkoord alsnog op scherp Dagblad 070

Alle ogen zijn gericht op Diederik Samsom. De voormalig PvdA-leider is de belichaming van de megaklus waar we voor staan. Als onderhandelaar van het klimaatakkoord bevindt hij zich in het epicentrum van de energietransitie.
Samsom, kom op! Cobouw

Building more onshore wind farms could save consumers £1.6 billion on their energy bills, the industry claims in a new study.
11 juni – Onshore wind farms could blow in £1.6bn of savings  The Times

No more room for procrastination: The Netherlands needs to switch to a more sustainable energy system as quickly as possible. A Climate Agreement on how this should be achieved, is currently being negotiated. “Everyone understands something should be done — now.”
Interview OLOF VAN DER GAAG, DIRECTOR NVDE WindEnergy magazine p16-17

De plannen van het kabinet om Nederlandse huishoudens van het gas af te koppelen zijn ‘totaal hypocriet’. Dat zei politiek commentator Syp Wynia vandaag in WNL Opiniemakers op NPO Radio 1.
9 juni – Nederlands gasbeleid is ‘totaal hypocriet’: ‘Burger moet van gas af terwijl de staat Russisch gas verhandelt’ Radio 1
7 juni – Minister Wiebes: ‘Gaswinning mogelijk in 2020 onder de 12 miljard kubieke meter’

Shell en Exxon missen troefkaart in onderhandelingen met Wiebes- Financieel Dagblad

Reactie op artikel van Elsevier-journalist Syp Wynia Idioot gasverbod waarvan burgers de dupe zijn in Elsevier op 22 mei
9 juni – De kruistocht van Syp Wynia tegen het ‘gasverbod’ — een reactie van Henri Bontebal 

Bergen is een mooi groen dorp: het heeft veel bomen tussen de huizen staan. Waarschijnlijk mede daardoor houdt het aantal zonnepanelen op de daken er door schaduw-angst nog niet over.  Ik heb ze inmiddels zeven jaar, en gaandeweg zag ik enkele buren mijn voorbeeld volgen, maar het schoot toch niet erg op. Dat kan nu wellicht gaan veranderen, want de regionale woningbouwvereniging Kennemer Wonen heeft de handschoen goed opgepakt. De corporatie bezit bijna 20 procent van alle woningen in de gemeente, dus als zij de vaart er in houdt wordt Bergen snel nog weer veel groener.
9 juni – Deze woningbouwvereniging gunt de huurder gratis zonnestroom Trouw groen

De ontwikkeling en uitrol van smart areas, ofwel slimme omgevingen, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse energietransitie. Het is dan echter wel zaak dat deze projecten integraal worden aangepakt. “Uitvragen zijn nu vaak nog gericht op één stukje van de puzzel. Maar het gaat juist om de verbindingsslag tussen verschillende technologieën en innovaties.”
11 juni – “Smart areas vragen om een integrale aanpak” DuurzaamBedrijfsleven.nl

Om Shell aan het klimaatakkoord van Parijs te houden is een cruciale rol weggelegd voor beleggers. Investeerders hebben de macht om ervoor te zorgen dat Shell zijn verantwoordelijkheid neemt om de doelen van Parijs te halen. Dat vraagt om actief aandeelhouderschap: stel vragen, voer gesprekken, wees kritisch en stem, betoogt Xander Urbach, projectmanager bij de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling.
8 juni – Groene beleggers kunnen Shell bijsturen. Gebruik die macht! Trouw

De productie van duurzame aardwarmte in ons land kan groeien van 3 petajoule (PJ) nu naar 50 PJ per jaar in 2030 en zelfs 200 PJ in 2050. Om dit te bereiken is een nieuwe aanpak nodig die de ontwikkeling van geothermie versnelt. Die staat beschreven in het Masterplan Aardwarmte van Stichting Platform Geothermie, DAGO, Stichting Warmtenetwerk en EBN, waaraan TNO als expert op dit gebied een bijdrage leverde.
8 juni – Geothermie veilig en kosteneffectief versnellen TNO

Mobiliteit

Toyota is momenteel een van de weinige automerken, samen met Hyundai, die een waterstofauto op de markt heeft gebracht. De Toyota Mirai, die in 2014 op de markt verscheen, is tot op heden weinig succesvol, met 3.000 verkochte exemplaren in elf landen. Toyota verwacht echter dat dit aantal zal stijgen naar 30.000 exemplaren in 2020.
4 juni – Toyota maakt zich op voor forse groei in verkoop waterstofauto’s Duurzaam Bedrijfsleven

LNG is gevestigd aan de A17, West-Brabant. Het is het 25ste Nederlandse LNG-tankstation op een logistiek strategische plek in ons land.
25e LNG-tankstation van Nederland geopend Duurzaam Actueel

De milieucommissie (MEPC) van de International Maritime Organisation (IMO) heeft medio april 2018 een klimaatakkoord gesloten voor de zeescheepvaart. Netherlands Maritime Technology (NMT) is blij dat er een akkoord is bereikt.
8 juni – NMT Magazine: ‘Tevredenheid over klimaatakkoord voor zeescheepvaart’

Gebouwde omgeving

Vraag naar cv-ketels neemt eerder toe dan af nu overheid van het gas af wil Het Financieele Dagblad

Geestdrift wint het van de ratio bij klimaatplannen woningcorporaties Het Financieele Dagblad

Deze maand moet ie afkomen: het klimaatakkoord. De gebouwde omgeving heeft onder leiding van Diederik Samson nog een flinke slag te maken. Net als het energieakkoord uit 2013 lijkt het ook dit keer weer een flinke belangenstrijd te worden. Ik vermoed dat Diederik af en toe z’n wenkbrauwen fronst bij het ongecontroleerde lobbygeweld van de bouwsector. Naast bouwers en installateurs roeren zich natuurlijk ook de energiebedrijven en in het bijzonder de warmtebedrijven.
11 juni – Niks niet label B Duurzaam gebouwd

Provada: Grote drukte, belangstelling van buitenlandse beleggers en duurzaamheid. Dat kenmerkte deze week de nationale vastgoedbeurs Provada in de Rai, die een record aantal van ruim 25.500 bezoekers trok. Vooral het thema ‘van het gas af’ beheersten beleggers en deskundigen die aan de lopende band lezingen hielden over duurzaamheid.
8 juni – ‘Nieuwbouwhuis zonder gas is 30.000 euro meer waard’ Het Parool

RVO.nl legt monitoring vast in de jaarlijkse Monitor Energiebesparing Gebouwde omgeving. Eerder werd deze monitor gepubliceerd via RVO.nl. Bekijk hiervoor deze .pdf vanaf pagina 49.
8 juni – Energieprestatiecontracten monitoren: help mee! Duurzaam Gebouwd

Landbouw

Dat je meer leert uit een netwerk als je intrinsiek gemotiveerd bent, dat wisten we al. Nu weten we dat dit ook geldt voor verduurzaming in groep in de landbouw, zegt Laure Triste (ILVO-UGent) in haar doctoraat.
4 juni – Waarom kiezen landbouwers voor verduurzaming?

Onderzoekers van Wageningen Research gingen in gesprek met melkveehouders in Eemland en akkerbouwers in Flevoland. Wat betekent voor hen natuurinclusieve landbouw? Wat motiveert hen, wat demotiveert hen? Welke mogelijkheden zien ze, en welke obstakels? Wie beïnvloedt hun keuzes of kan hun natuurinclusieve ambities dwarsbomen? Waar halen ze hun kennis vandaan?
8 juni – Wat boeren beweegt in relatie tot natuurinclusieve landbouw Nature Today

Boer krijgt voorlopig geen extra geld voor houtwal en heg: ‘Bedroevend dat natuur buiten .. Volkskrant
Pieter van Geel pakt de landbouw aan om de klimaatdoelen van Parijs te halen, maar ‘het is de … Volkskrant

Spanje wil zich onder de nieuwe regering aansluiten bij de coalitie van EU-lidstaten die ijvert voor strengere klimaatdoelstellingen. Dat heeft de kersverse minister van Energie Teresa Ribera bekendgemaakt.
8 juni – Nieuwe Spaanse regering sluit zich aan bij Europese klimaatcoalitie Krapuul

Lokaal nieuws

De gemeente Almere wil dat er in Flevoland meer grond beschikbaar komt voor de aanleg van zonneparken. De provincie wil een maximum van 1000 hectare, maar dat vindt Almere te weinig. Ook pleit de stad voor meer aandacht voor de aanleg van zonnepanelen op bedrijfsdaken. Bijvoorbeeld door bij het bouwen van parken op de grond een financiële bijdrage aan zonnepanelen op daken verplicht te stellen.
10 juni – Gemeente: maak meer grond beschikbaar voor zonneparken Omroep Flevoland
Nagele houdt informatiebijeenkomst over vervolg prijsvraag Gasloos wonen Ter Apeler Courant
Verdeel de lusten en de lasten van de groene revolutie eerlijk Volkskrant

Naar de Mediamonitor energie van 7 juni  – Naar de Mediamonitor energie van 12 juni

 


Misschien ook interessant