McKinsey aanmoediging op weg naar 100% duurzame energie

16 september 2016

Als Nederland zijn klimaatdoelstellingen wil halen, moet het tempo waarop de CO2-uitstoot wordt teruggebracht hard omhoog, namelijk van 0,7 naar 2 procent per jaar. Dat kan met behoud van welvaartsniveau, berekende onderzoeksbureau McKinsey de staat voor. Maar dat vergt wel 200 miljard euro aan extra investeringen.
Vanaf 2020 zou het volgens het Mc Kinsey-rapport per jaar zo’n 10 miljard euro aan investeringen nodig zijn. En dat levert minimaal 45.000 banen op en 2% extra economische groei.

Verduurzaming biedt enorme kansen
Het rapport is een duidelijke bevestiging van het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), namelijk dat wanneer Nederland sterker inzet op verduurzaming dit enorme kansen biedt. De NVDE is dan ook blij met de brede steun die zich met dit rapport ontwikkelt voor de energietransitie en de grondige analyse.
Ook de prioriteiten, die McKinsey in het rapport aangeeft, zijn in lijn met het werkplan van de NVDE: energiebesparing in de gebouwde omgeving, inzet op maximale duurzame energieproductie in Nederland en versnelling elektrificatie van mobiliteit, met name in personenvervoer en binnenvaart.

CO2-reductie
McKinsey stelt verder voor om CO2-reductie als centraal doel te stellen in een nieuw Energieakkoord 2.0, anders wordt er teveel gefocust op een bepaald percentage duurzaamheid. De NVDE denkt dat we naast dat hoofddoel ook subdoelen nodig hebben voor duurzame energie en energiebesparing. Dat geeft investeerders meer duidelijkheid voor hun beslissingen. En het helpt om te zorgen voor een transitie die op de lange termijn het best en ook voordeligst is voor ons land in plaats van alleen voor de beste prijs op de korte termijn gaat. Bijvoorbeeld het spectaculaire succes van de razendsnel dalende prijzen voor Wind op Zee is te danken aan een gerichte vorm van sturen. Die kracht wil de NVDE juist graag vasthouden en uitbreiden in een nieuw energieakkoord, om zo CO2-reductie te bereiken op een manier waar heel Nederland beter van wordt.

Voor een toelichting op dit bericht kunt u contact opnemen met Olof van der Gaag, directeur NVDE


Misschien ook interessant