Reactie NVDE op Miljoenennota

21 september 2016

Gisteren heeft op Prinsjesdag het kabinet haar Miljoenennota gepresenteerd, met daarin ook de nodige aandacht voor klimaat- en energiebeleid. Tijdens deze kabinetsperiode is drie jaar lang heel veel gebeurd op dat gebied. Er is een historische verandering in gang gezet met het Energieakkoord.

De NVDE is blij dat de Miljoenennota bevestigt dat klimaat- en energiebeleid de nodige banen op en kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven oplevert, maar is toch wat teleurgesteld over het gebrek aan daadkracht om in het laatste jaar nog concrete extra stappen te zetten. De urgentie is er – en de kansen in de markt zijn er volop.
De Miljoenennota benadert dit heel voorzichtig en stelt dat we niet overal koploper in kunnen zijn. “Dat is waar, maar je moet ook lef hebben om wel in te zetten op koploperschap op bepaalde gebieden”, stelt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. “Alleen dan kun je kansen verzilveren. Dat ontbreekt nu in het verhaal.”
De Miljoenennota stelt dat CO2-reductie de kern is. Hernieuwbare energie en energiebesparing staan daar ten dienste van. Echter, juist de aanjagende functie van doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing worden daarmee uit het oog verloren.

Daarbij is een duidelijke rol voor het Rijk weggelegd. Het succes van de Wind op Zee-tender eerder dit jaar laat bijvoorbeeld zien hoe goed de wisselwerking tussen sturende overheid en scherpe markt kan uitpakken. Dat was niet gebeurd met enkel CO2-beleid. Juist daarom moeten we het beleid met die doelstellingen krachtdadig voortzetten. Energiebesparing loopt bijvoorbeeld al jaren achter en wordt nog moeilijker door de dalende energieprijzen. Hogere belasting op gas (die wordt teruggegeven aan de burger) helpt om onze huizen efficiënt en duurzaam te verwarmen: isolatie wordt zo een stuk aantrekkelijker – net als zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels of stadsverwarming.

NVDE pleit ervoor dat dit wordt opgenomen in het belastingplan.


Misschien ook interessant