Blik op de energiesector met Olof & Teun

15 september 2016

Graag kijken Olof en Teun weer met jullie terug en vooruit wat er allemaal speelt in de sector.

Energiebesparing
De afgelopen maand heeft Olof veel tijd gestoken in de discussie over energiebesparing. Komt er een leveranciersverplichting met boetes, zoals de voorkeur is van EZ? Of een tendersysteem met vergoeding voor elke marktpartij die bij weet te dragen aan besparing beter. Dit heeft meer de voorkeur van de NVDE. De discussie nadert zijn ontknoping. Op 20 september komt de stuurgroep voor het laatst bij elkaar. Daarna volgt de besluitvorming bij de borgingscommissie.

Energieakkoord
Verder heeft Olof gewerkt aan verdere voorbereidingen voor een mogelijk nieuw Energieakkoord. Namens NVDE is hij deelnemer in werkgroep bij SER, waar onder andere ook de VNO-NCW, NGO’s, de vakbeweging en EZ in zitten. Het idee is om nu er naar toe te  werken naar een eerste statement door Ed Nijpels hierover in de loop van oktober.

OHE
Er worden 5 versnellingstafels opgezet die elk bij een aantal technieken plan van aanpak hebben gemaakt om de groei van duurzame energie te versnellen, zodat ze samen uiterlijk 2023 186 petajoule energie leveren. De eerste plannen zijn ondanks de zomer opgesteld. Nu is het zaak om deze nog concreter te maken en aan de slag te gaan.

Saldering
Dit onderwerp gaat dit najaar spelen. Minister Kamp heeft, mede op ons aandringen, een evaluatie dit jaar toegezegd. De markt heeft behoefte aan snelle duidelijkheid. Daar komt een begeleidingscommissie voor, waar de NVDE ook in zit. Ondertussen worden ook hoofdlijnen voor een mogelijk nieuw stelsel uitgedacht. Daar leveren we een actieve bijdrage aan. Inzet hierbij is dat dit succesvolle en populaire onderdeel van de energietransitie volop door moet kunnen groeien en dat het daarom belangrijk is dat dit voor klanten een goeie deal blijft. Ondertussen zien ook wij graag dat er meer stimulans is om de stroom te gebruiken wanneer die wordt opgewekt.

Leden
Veel bedrijven hebben interesse in aansluiting bij de NVDE. We zijn daarover permanent in gesprek. Van grote bouwondernemers tot specialisten in specifieke niches. Dat is leuk om te doen, aldus Olof. Hij merkt dat het aanspreekt: de ondernemersorganisatie die in samenwerking wil bijdragen aan versnelling en daar volop kansen in ziet. Er is ook veel contact geweest de laatste tijd met anderen in de ‘energiepolder’. Olof heeft gesprekken gehad met groene directeuren en de directeuren van VEMW en Bouwend Nederland.

Communicatie
In onze communicatie tot de zomer hebben we prioriteit gegeven aan het opbouwen van onze eigen communicatiekanalen. Van de website, nieuwsbrieven tot social media. Vanaf de zomer is het ook de bedoeling om meer in de media te komen. Ideeën daarvoor zijn welkom! We hebben een mooie start van het nieuwe seizoen gemaakt met onder andere een artikel in het FD, een item bij BNR Duurzaam naar aanleiding van ons eigen onderzoek dat ook het NRC haalde. We voeren ook gesprekken over een serie energiedebatten met NRC Live, waar wij mede-initiatiefnemer van zijn. Met BNR en het FD bereiden we in verkiezingstijd twee verkiezingsdebatten voor.

Organisatie
Ondertussen proberen we stap voor stap de NVDE ook als organisatie intern steeds lekkerder te laten draaien en uit te bouwen. Helaas was Monique even uit de running. We bespreken hoe ze vanaf volgende week weer kan opbouwen. Wel heel fijn dat we nu een trainee hebben, Ingrid Horjus.


Misschien ook interessant