Maatschappelijk relevant werk profileringskans voor energiesector

31 oktober 2019

75% van de werkenden wil een baan met maatschappelijke relevantie. Tegelijkertijd reageert meer dan de helft van de werkenden neutraal of met “weet niet” op de stelling dat je in de Nederlandse energiesector maatschappelijk relevant werk doet. Er liggen dus kansen voor de energiesector om zich beter te laten zien. Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat Motivaction heeft uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Het onderzoek is gehouden naar aanleiding van het congres over werkgeverschap in de energiesector, dat NVDE en FNV 31 oktober samen organiseren.

In de energiesector is een groot tekort aan mensen. Er staan veel vacatures open en bedrijven zijn op allerlei manieren aan de slag om werknemers aan te trekken en te behouden. Daarom is het des te relevanter om te weten wat factoren zijn die bepalen wat nu een aantrekkelijke werkgever is.

Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen niet goed weten wat de mogelijkheden van de energiesector zijn. Zo wordt aangegeven: “Ik heb niet een heel duidelijk beeld van de energiesector. Maar het staat mij ook niet tegen.” Hier liggen kansen: met een duidelijker beeld van wat er mogelijk is in de energiesector, kan de sector aantrekkelijker worden als werkgever.

Zeker bij vrouwen valt er nog wat te winnen voor de energiesector. Ruim twee keer zoveel mannen als vrouwen vinden de energiesector aantrekkelijk (36% versus 16%). Dit terwijl vrouwen vaker geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en maatschappelijk relevant werk. Met de overgang naar een schone energievoorziening is dat volop aanwezig in de energiesector.

Loon, voldoende baanzekerheid en reisafstand zijn de belangrijkste factoren die een werkgever aantrekkelijk maken. Een werkgever kan zich onderscheiden op duurzaamheid. 75% van de werkenden is het (helemaal) eens met de stelling “Ik wil dat het bedrijf waar ik (voor) werk iets bijdraagt aan de maatschappij, het milieu of de wereld”. 21% stelt zelfs dat als een bedrijf geen duurzame strategie heeft, zij er eigenlijk niet voor willen werken.

De energiesector is volop in verandering: we gaan in één generatie over naar een schone energievoorziening en dat verandert de werkzaamheden flink. “Een baan in de energiesector is zeker interessant voor wie een bijdrage wil leveren aan een duurzamer Nederland”, stelt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. “Maar uit de resultaten blijkt dat dit bij veel werkenden nog niet op het netvlies staat. Een grotere bekendheid met de maatschappelijke relevantie van de sector kan helpen om meer mensen te werven. Tevens blijkt dat het bieden van een stabiel toekomstperspectief van belang is om een aantrekkelijke werkgever te zijn.”

Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV: “In de duurzame sector willen we ook duurzame banen. De interesse van werknemers om in de sector te werken zou werkgevers moeten stimuleren duurzame veilige banen met zekerheid te bieden, evenals ontplooiingsmogelijkheden, zeggenschap over het werk en een goed loon, zodat de mensen er ook een duurzaam bestaan van kunnen opbouwen.”

De NVDE organiseert op 31 oktober samen met FNV een seminar over aantrekkelijk werkgeverschap in de duurzame energiesector.

Onderzoek Motivaction Aantrekkelijk werkgeverschap (PDF)


Misschien ook interessant