Ledenbijeenkomst 17 september

23 augustus 2018

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) organiseerde op 17 september een ledenbijeenkomst, bedoeld om onze gezamenlijke inzet te bespreken voor de tweede helft van het proces richting het Klimaatakkoord. Hier vindt u de presentaties zoals die op deze dag gehouden zijn.

Presentatie vervolgproces klimaatakkoord door Olof van der Gaag, directeur NVDE
Presentaties sectortafels:
Elektriciteit
Gebouwde Omgeving en ruimte
Mobiliteit

Pressentaties doorsnijdende thema’s:
Ruimte
Instrumentering
Systeemintegratie (elektriciteit, gas en warmte)


Misschien ook interessant