Troonrede: In Nederland voeren we het Energieakkoord onverkort uit

19 september 2017

De Koning heeft vandaag de troonrede voorgelezen waarin een alinea gewijd is aan klimaatbeleid. Het is goed dat er aandacht is voor het klimaatakkoord van Parijs en het Energieakkoord. Om dit voor elkaar te krijgen is er in Nederland stevig beleid nodig als onderdeel van het Europese beleid. Het laat vooral zien dat er dringend een nieuwe regering nodig is voor een ambitieus en stevig beleid in Nederland.

In de troonrede onderstreept het kabinet dat het belangrijk is om door te gaan met verduurzaming van de energievoorziening, met de doelstellingen voor duurzame energie en energiebesparing voor 2020 en 2023. “Het tegengaan van klimaatverandering is per definitie een internationale opgave, waaraan ieder land moet bijdragen. In Nederland voeren we het Energieakkoord onverkort uit. Hierin staat de reductie van CO2-uitstoot centraal.”

In het Belastingplan wordt de energiebelasting op hulpketels voor duurzame warmte rechtgetrokken met de energiebelasting op hulpketels voor warmtenetten die draaien op restwarmte, dankzij een motie van GroenLinks-kamerlid Rik Grashoff van vorig jaar. NVDE is blij met deze maatregel, die de verduurzaming van warmte ondersteunt.

Onder deze regering is de transitie uit de startblokken gekomen met het Energieakkoord, we hebben nog een aantal stappen te maken. Voor een verdere versnelling richting 2030 en de uitvoering van het Parijsakkoord is dringend een volgende kabinet nodig dat ook doorkijkt naar 2030 en de benodigde doelen daarvoor, wat betreft CO2-uitstoot, aandeel opgewekte hernieuwbare energie en energiebesparing. De NVDE heeft daarvoor al eerder 10 voorstellen gedaan aan de onderhandelaars van het regeerakkoord voor een toekomstige energiebeleid gestoeld op ambitieuze doelen in lijn met het Parijs-akkoord.

 

Op 19 september 2017 opende Koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement in de Ridderzaal in Den Haag met het uitspreken van de Troonrede.

Link naar alle Prinsjesdagstukken 2017


Misschien ook interessant