Wij pakken de #klimaathandschoen op. Jij ook?

13 april 2023

Minister Jetten noemt de klimaathandschoen in het IBO Klimaat-commissiedebat.

Op 13 maart presenteerde Laura van Geest het IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) Klimaat. Dit is het langverwachte ambtelijke rapport met voorstellen voor klimaatmaatregelen, waardoor de klimaatdoelen voor 2030 binnen bereik kunnen komen. Op maandag 17 april (let op, verplaatst) bespreekt de Tweede Kamer deze voorstellen. Diezelfde ochtend laten tientallen bedrijven, organisaties en personen via social media weten dat ze de klimaathandschoen oppakken. Doe je ook mee? 

Het pakket aan voorgestelde maatregelen leidt tot 22 Mton reductie, volgens Van Geest nodig om de kabinetsambities voor CO2-reductie te halen. We steunen de redenering dat het verstandig is en blijft om het beleid te dimensioneren op 60 procent CO2-reductie in 2030, in de wetenschap dat de praktijk altijd tegenvalt en de kans dan groot is uiteindelijk op de geambieerde 55 procent uit te komen.

Het IBO-pakket bevat veel normerende maatregelen. Het voordeel daarvan is dat ze grote zekerheid bieden dat doelen ook gehaald worden. Daarnaast worden er diverse voorstellen gedaan voor beprijzing, die het voordeel hebben dat de vervuiler ook daadwerkelijk betaalt. Het pakket bevat de nodige ‘stokken’, die onvermijdelijk zijn om het nodige tempo te maken. Zaak is wel dat er ook ‘wortels’ geboden worden, die zorgen dat burgers en bedrijven de transitie ook kunnen meemaken. (Waarom is dit IBO-pakket met klimaatmaatregelen ook alweer nodig?)

De klimaatambities vragen om een ingrijpende verbouwing van het energiesysteem: bijvoorbeeld verzwaring van het elektriciteitsnet, opbouw van CO2-vrij regelbaar vermogen en een forse uitrol van de opwek van hernieuwbare energie. Menskracht, investeringen in infrastructuur en juridische ruimte zijn echter schaars; zonder een oplossing hiervoor loopt de transitie vast. Kom dus snel tot een besteding van het Klimaatfonds om deze randvoorwaarden te organiseren.

Bedrijven en organisaties zijn volop bezig om de energietransitie verder vorm te geven. Samen met burgers en de overheid gaan ze graag aan de slag met diverse onderdelen van dit IBO. Wij pakken de #klimaathandschoen graag op.

Deze bedrijven, organisaties en personen pakken de klimaathandschoen op. Ze steunen onderdelen van het IBO en zullen dat op 17 april via social media laten weten. Doe je ook mee?
AEB, Alliander, ASN, BEON, Branchevereniging Bodemenergie, Coalitie Anders Reizen, Consumentenbond, D4, Eigen energie, Energie Samen, Energie voor Elkaar, Eneco, Enexis, Engie, Gasunie, Greenchoice, Greenpeace, Green Energy Storage, Holland Solar, Itho Daalderop – Climate for life, Kees van der Leun, Maurits Groen, Maya van der Steenhoven, MVO Nederland, Nationaal Groenfonds, Natuur en Milieu, Natuur en Milieufederaties, NetAnders, Nederlandse Windenergie Associatie, Oceans of Energy, Pluimers, Renewi, Royal Haskoning DHV, RWE, Schooldakrevolutie, Shell, Stedin, Stichting Warmtenetwerk, Talent voor Transitie, TenneT, True Growth, Vattenfall, VEMOBIN, Vereniging Elektrische Rijders, Vereniging Warmtepompen en meer.

Voor meer informatie over de #klimaathandschoen-actie, mail naar communicatie[at]nvde.nl.

Lees hier de eerste inhoudelijke reactie van de NVDE op het IBO.


Misschien ook interessant