Defensie heeft belangstelling voor jouw duurzame projecten

13 april 2023

Defensie speelt een grotere rol, omdat we het afgelopen jaar hebben gezien dat veiligheid geen vanzelfsprekendheid is. Tegelijk is Defensie de grootste CO2-uitstoter van alle ministeries. Het kan schoner! Daarom is de branchevereniging Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) een milieuplatform gestart: het NIDV Platform voor Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid (NPDMV). De NVDE sprak met Paul de Witte en Jan Terlouw, de secretaris en de voorzitter. Het platform is op zoek naar bedrijven met duurzaamheidsproducten of -diensten waarmee een grote CO2-besparing kan worden gerealiseerd. Er loopt een Europese call for tender van het Europese Defensie Fonds (EDF) die zich gedeeltelijk op verduurzaming van toekomstig defensiematerieel richt.

Wat is de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV)? Wat is het belang van jullie organisatie?
“De NIDV is de brancheorganisatie voor bedrijven die producten en diensten leveren aan onder andere Defensie, politie en de brandweer. NIDV onderhoudt daartoe contacten met de top van het ministerie van Defensie en de lagen daaronder, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Door het informeren van de leden, het organiseren van de bijeenkomsten en het bij elkaar brengen van partijen streeft NIDV ernaar een bijdrage te leveren aan vrede en veiligheid en een gezonde sector. Zonder industrie is er geen krijgsmacht, en zonder krijgsmacht is er geen veiligheid. En zeker geen duurzaamheid.”

Wat is het NIDV Platform voor Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid (NPDMV)? Wat zijn de taken van dit platform?
“Het NPDMV is afgelopen zomer opgericht om de veiligheidssector te assisteren bij verduurzaming, zowel van de bedrijven zelf als van de gebruikers van haar producten. Het platform heeft circa 25 leden en is aan het groeien. Defensie is een relatief kleine Nederlandse CO2-uitstoter (0,4%), maar toch de grootste vervuiler van de Nederlandse overheid. Daarom heeft Defensie net zoals de politie een duurzaamheidsagenda.”

De drie grootste veroorzakers van uitstoot bij Defensie zijn (1) de brandstof die benodigd is voor varen/rijden/vliegen, (2) elektriciteitsverbruik en (3) de warmtevraag voor installaties/gebouwen. Veel van de oplossingen die voor Defensie geschikt zijn hebben ook meerwaarde voor de civiele sector. Dual use heet dat. Het omgekeerde is ook belangrijk: civiele oplossingen voor klimaatproblemen die voor de veiligheidssector meerwaarde kunnen hebben. Denk aan zonnepanelen op daken en elektrificatie van de wagenparken.

Hoe kunnen NVDE-leden en -lezers bijdragen aan dit platform en haar activiteiten? En wat hebben ze daar zelf aan?
“Wij willen nagaan of er bedrijven zijn die duurzaamheidsproducten of -diensten hebben of aan het ontwikkelen zijn waarmee een grote CO2-besparing kan worden gerealiseerd en waar Defensie mogelijk belangstelling voor zou kunnen hebben. Onlangs zijn zogenaamde ‘calls’ van het EDF gepubliceerd, het European Defence Fund. Het EDF is een zevenjarig programma waarbij jaarlijks door de Europese Unie ongeveer een miljard euro beschikbaar wordt gesteld om de positie van de Europese Defensie-industrie te versterken.De calls gaan deels over researchprojecten en deels over product-ontwikkelprojecten. Het betreft ontwikkelingen voor Defensie als geheel, maar de energietransitie en de toepassing van biobrandstoffen zijn onderdeel van het programma.”

Een samenvatting van het energietransitie-onderdeel van de calls is hier te lezen.

“We proberen energietransitieprojecten te koppelen aan deze en toekomstige calls. Voor de Nederlandse industrie kan dit interessant zijn, omdat er vanuit de Europese Unie geld beschikbaar is om producten verder te ontwikkelen. In een later stadium kunnen deze producten mogelijk worden geleverd aan Europese krijgsmachten en in het geval van dual use ook aan civiele partijen. Als Defensie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het van belang vinden, dan is ook aanvullende financiering van die ministeries mogelijk. Voor het EDF is het noodzakelijk om consortia te vormen met partijen uit meer dan twee landen. Vanzelfsprekend moeten bedrijven ook zelf investeren.”

Voor vragen en voorstellen: neem contact op met Paul de Witte, de secretaris van het NIDV Platform Duurzaamheid en Veiligheid. p.dewitte@nidv.eu.


Misschien ook interessant