NVDE over Energiebesluit: zet wetgeving verder door

6 december 2023

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft met interesse kennisgenomen van de consultatieversie van het Energiebesluit dat op 18 oktober is gepubliceerd. De NVDE is blij met dit Energiebesluit en roept dan ook op om het wetswijzigingstraject verder door te zetten. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het vernieuwde integrale wetgevingspakket voor energie. De NVDE is positief over het gebruik van de Energiewet als kader. Details worden uitgewerkt in een grote Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Hierdoor wordt de wet- en regelgeving flexibeler dan voorheen en wordt het mogelijk om tijdig aanpassingen te maken die passen bij toekomstige ontwikkelingen die nodig zijn om de energietransitie te faciliteren.

Voor de overzichtelijkheid is het goed dat er gekozen is voor één grote AMvB die onder de Energiewet valt. De NVDE waarschuwt echter voor verwarring tussen de verschillende relevante elementen van wet- en regelgeving van het totale energiewetgevingspakket. Dit wordt verdeeld over de Energiewet, het Energiebesluit, ministeriële regelgeving en verschillende netcodes. Het is essentieel dat deze documenten op heldere wijze naar elkaar blijven verwijzen. Ook roept de NVDE op om snel de ministeriële regeling(en) waarnaar wordt verwezen in dit Energiebesluit te publiceren. Op die manier kan het totaalpakket aan wet- en regelgeving beoordeeld worden.

Een aantal belangrijke aandachtspunten die de NVDE mee wil geven in het kader van de energietransitie:

  • Borg kwaliteit van meetgegevens, inclusief werkbare processen eromheen, om effectieve prikkels in te kunnen zetten voor verbruik achter de meter.
  • Verruim de mogelijkheden voor het inzetten van de ‘vluchtstrook’ van het elektriciteitsnet.
  • Maak duidelijk hoe de volgorde van uitvoering van noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen uit het Energiebesluit zich verhoudt tot de provinciale Meerjarenprogramma’s Energie en Klimaat (pMIEK’s).
  • Geef de netbeheerders voldoende ruimte om toch te investeren in het uitbreiden van het duurzame gasnetwerk, op basis van verwachte energiebehoefte.
  • Zorg voor een wettelijke basis voor het kunnen opvragen van een individuele dossierstatus op midden- en hoogspanning, zodat partijen inzicht hebben in hun (lokale) congestiesituatie, wanneer die opgelost zal gaan worden en/of wanneer er een aansluiting gerealiseerd kan worden.

Hier vind je onze volledige reactie


Misschien ook interessant