Kennissessie over Burgerfora

20 oktober 2021

In het buitenland wordt al vaker gewerkt met burgerfora: panels van burgers die zich buigen over een beleidsvraagstuk en de overheid hierover adviseren. Ook in Nederland staan burgerfora inmiddels in de belangstelling, vooral voor het klimaat- en energiebeleid gaan stemmen op om ook hiervoor burgerfora in te richten, op nationaal en/of lokaal niveau. Sommige gemeenten experimenteren hier ook al mee en EZK verkent ook de mogelijkheden voor een nationale variant. Maar wat betekent dit voor de vorming van klimaat- en energiebeleid in Nederland? En hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Wat moet je ervan weten als organisatie werkzaam in de energietransitie?

Platform LEO en de NVDE organiseren een kennissessie over burgerfora. Tijdens deze online bijeenkomst word je in anderhalf uur bijgepraat over wat een burgerforum is en hoe het ingezet (kan) worden in toekomstig klimaat- en energiebeleid. Niek Mouter van de TU Delft neemt ons mee hierin. Ook zoomen we in op een praktijkvoorbeeld: Wouter Verduyn van Energie-Nederland vertelt over zijn ervaringen met de inzet van een burgerforum in de RES-regio Foodvalley, waar hij lid was van het stakeholderoverleg. Ook is er voldoende ruimte om al je vragen te stellen.
Datum en tijd: 9 november, 15:00 – 16:30 (online via Zoom)

Aanmelden: mail naar info@platformleo.nl


Misschien ook interessant