Klimaatdoelen 2030 vragen radicale versnelling besluitvorming

27 oktober 2021

Het behalen van het klimaatdoel van 2030 is nu al een race tegen de klok. Belangrijke klimaatoplossingen moeten uiterlijk in 2022 starten om operationeel te kunnen zijn in 2030, zoals de planning voor 10 GW extra wind offshore, het mogelijk maken van elektrificatie in de industrie, grootschalige verduurzaming van woningen, waterstofproductie en investeringen in warmte-infrastructuur en regionale elektriciteitsnetten.

Vanwege de lange doorlooptijden van projecten voor de energietransitie van gemiddeld 8 tot 10 jaar, kan het 2030-doel alleen in zicht blijven als de nieuwe regering in de komende twee jaar alle kritische beslissingen neemt. Voor sommige beslissingen rest er zelfs maar één jaar en is 2022 een sleuteljaar. Doet de nieuwe regering dat niet, dan moeten we mogelijk al in 2023 constateren dat het CO2-doel van 2030 uit zicht is.

Wij, een Klimaatcoalitie van bedrijven en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) pleiten in het bijgevoegde Pleidooi versnelling besluiten klimaatbeleid daarom voor een radicale versnelling van besluitvorming zodat grote CO2-reductiemaatregelen tijdig worden gerealiseerd. Het betreft de maatregelen die beslissend zijn voor de realisatie van het doel in 2030 en de ‘Road to Zero’ in de jaren daarna.

Het bouwen van energie-infrastructuur en energiebronnen zelf duurt vaak zo’n twee tot drie jaar, de beslissingen en vergunningen duren drie tot acht jaar. Wij pleiten er daarom voor om die tijden gelijk te trekken: als het bouwen lukt in maximaal twee jaar, moet het vergunnen inclusief alle andere beleidsbeslissingen ook lukken in twee jaar. Ons voorstel is dat er een tijdsnorm komt met een maximale doorlooptijd van twee jaar. Daarbinnen moet de noodzakelijke borging van zorgvuldigheid, weging van andere belangen, draagvlak en inspraak goed zijn geregeld.

Bedrijven hebben de overheid nodig, maar wij zijn zelf ook bereid tot wederkerige prestatieafspraken. Daarbij moeten bedrijven zelf ook sneller en fundamenteler leiderschap tonen. Wij roepen dan ook ieder bedrijf en sector op, om aan te geven met welke roadmap van maatregelen zij volledig CO2-neutraal willen worden. Ook deze roadmaps zouden binnen twee jaar klaar moeten zijn, net als onze vraag voor beleid. Dit biedt de overheid en andere actoren dan ook weer de mogelijkheid om daar beter op in te spelen en samen regie te voeren.

Regeren is vooruitzien: teruggerekend heeft het nieuwe kabinet dus geen negen jaar, maar slechts twee jaar om alle belangrijke beleids- en investeringsbeslissingen te nemen. Bijgaande pleidooi bevat een overzicht van de belangrijkste (beleids)beslissingen die in de komende twee jaar moeten zijn genomen om ieder van de zeven grote klimaatoplossingen operationeel te krijgen in 2030. Wij hopen dat de kabinetsinformateurs dit ‘spoorboekje voor het (tussen)station 2030’ zullen gebruiken bij het opstellen van een nieuw regeerakkoord.

2030 is volgend jaar!

Pleidooi versnelling besluiten klimaatbeleid (pdf)


Misschien ook interessant