Keek op de Week 27 juni tot 15 juli

14 juli 2016

Graag delen we weer met jullie een paar externe hoogtepunten uit de agenda’s van Olof en Teun.

Zo waren Teun en Olof de afgelopen weken aanwezig bij de Kick-off bijeenkomst van Overig Hernieuwbaar om te praten over het oprichten van verschillende versnellingsteams en het opstellen van een versnellingsagenda die eind augustus gereed moeten zijn. Een ander overleg waar Teun was bij de Overlegtafel Energievoorziening met netbeheerders, energieleveranciers, VEMW, Ode Decentraal en Natuur & Milieu.

Energiedialoog

De afgelopen weken werd de Energiedialoog afgerond. Olof was dan ook de laatste tijd betrokken bij meerdere bijeenkomsten voor de Energiedialoog, zoals over Groen Gas en Zon, waar hij praatte over de toekomst van salderen en de kansen voor flexibiliteit/ opslag/ innovatie. Over dat onderwerp praatte hij ook live op BNR Nieuwsradio. Op de afsluiting van de Energiedialoog leidde hij een deelsessie over decentrale energie en coöperaties.

Energieakkoord

Een ander onderwerp wat ook hoog op de agenda stond de laatste tijd was het Energieakkoord, en dan een eventueel vervolg erop. Olof was bij zowel de eerste als tweede bijeenkomst van een vervolg op het Energieakkoord aanwezig. Teun sprak juist oriënterend met andere NGO’s over de contouren van een vervolg op het lopende akkoord. Bij de ACM gaf Teun een masterclass over de voortgang van het Energieakkoord, waar een goede discussie ontstond over energietransitie en de wenselijke rol van ACM daarin. Verder praatte Teun mee in het kader van het akkoord over de top-tien ranking van Nederland onder de Green/Cleantech landen.

Klimaatwet

Olof was aanwezig bij een hoorzitting van Diederik Samsom en Jesse Klaver over de Klimaatwet. Daar werd onder meer gepleit voor meerdere doelen, zoals een apart doel voor duurzame energie en energiebesparing, naast het doel CO2-vermindering. Olof en Teun spraken verder nog met de ‘groene directeuren’ over het vervolg van het Energieakkoord. Voor de Energiegids deed hij een interview met oog op de komende Energiebeurs in oktober. Op deze vakbeurs doet Olof mee aan het openingsdebat. Daarnaast is hij dagvoorzitter van het Windcongres dat daar plaatsvindt.

NVDE

Een belangrijk evenement van de afgelopen tijd was natuurlijk onze eigen ALV bij Enexis in Den Haag. Daarnaast waren Teun en Olof bij verschillende bijeenkomsten van commissies, zoals die van de PA/PR. Teun bezocht de afscheidsreceptie van Mark Dierikx. Dierikx heeft belangrijke sturing gegeven aan het Energieakkoord en deed ooit de uitspraak: “de energietransitie is begonnen en kan niet meer worden teruggedraaid.” Sinds 5 juli is Olof lid van het bestuur duurzame energiekantoor, samen met de anderen hier op de vloer.

SDE+

Olof was bij een consultatie SDE+ met Eppo Bolhuis en Karen Kooi. Verder had hij afspraken met Natuur & Milieu en Milieucentraal over promotie van de  iSDE. Ook sprak hij over verdere samenwerking met Merijn de Priester (Holland Solar), had een ontmoeting met Hertel, een groot bedrijf in industriële energiebesparing en met het Havenbedrijf

Besparingsimpuls

Olof was bij de Werkgroep energiebesparing van de NVDE over de Besparingsimpuls. Samen met de nieuwe leden Nederland Isoleert en Pluimers. Samen met Floor de Kleijn had hij op 11 juli over de impuls een afsrpaak bij RVO.

Vooruitblik

En nu? Zowel Teun als Olof gaan nu eerst lekker vakantie houden om in augustus de bal weer op te pakken. Onder meer met een High Level meeting en een gesprek met het ministerie van Economische Zaken over de uitwerking van de resultaten Energiedialoog naar Energie(beleids) agenda. Ook Olof gaat nu eerst op vakantie tot 1 augustus.


Misschien ook interessant