Meerdere tussendoelen bieden grotere kans op halen doelstellingen 2050

19 juli 2016

Op 18 juli verscheen het rapport Opties voor energie- en klimaatbeleid van het Planbureau voor de Leefomgeving. In dit rapport schetst het PBL verschillende beleidsopties, waarmee het kansrijk wordt om in 2050 ten minste 80% emissiereductie te realiseren. In het rapport wordt onder andere een enkele CO2-doelstelling afgezet tegen meerdere beleidsdoelstellingen, zoals een doelstelling voor hernieuwbare energie en energiebesparing in 2030. Het PBL geeft aan dat zonder extra investeringen op de korte termijn, de kans kleiner wordt om de doelstellingen in 2050 te halen. NVDE pleit dan ook voor meerdere tussendoelen voor 2030, juist om de energietransitie in Nederland op gang te houden en onze doelstelling van een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050 te behalen. NVDE zet in op 50% CO2-reductie, 20% energiebesparing en 33% hernieuwbare energie in 2030 te behalen in Nederland. Daarvoor hebben we alle hernieuwbare opties nodig, in slimme samenwerking tussen elektriciteit, warmte/koude en opslag, zowel decentraal als centraal.

http://www.pbl.nl/publicaties/opties-voor-energie-en-klimaatbeleid


Misschien ook interessant