Kamerbrieven energietransitie

19 juli 2022

De afgelopen weken is er een grote hoeveelheid Kamerbrieven verschenen die betrekking heeft op de energietransitie. We hebben ze hier onder elkaar gezet:

 

Kabinetsinzet burgerfora bij klimaat- en energiebeleid (4 juli – Brief minister K&E)
Afbouw salderingsregeling (4 juli – Brief minister K&E)
Aanscherping energiebesparingsplicht (4 juli – Brief minister K&E)
Uitgangspunten implementatie herziene Eurovignetrichtlijn in vrachtwagenheffing (5 juli – Brief minister I&W)
Hernieuwbare energie op land en regionale energiestrategieën (6 juli – Brief minister K&E)
Het verschil maken met strategisch en groen industriebeleid (8 juli – Brief minister van EZK)
Stand van zaken Fit for 55-pakket (8 juli – Brief minister K&E)
Zomerbrief Maatwerk (8 juli – Brief minister EZK)
Financiering regionale netwerkbedrijven (13 juli – Brief minister K&E)
Inzet op arbeidsmarktkrapte voor de klimaat- en digitale transitie (15 juli – Brief minister EZK)
Voortgang Wet collectieve warmtevoorzienig (15 juli – Brief minister K&E, zie reactie NVDE)


Misschien ook interessant

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”