Dag(en) van de Omgevingswet

2 september 2020

Dag van de Omgevingswet
Op 13 oktober organiseert de NVDE weer samen met Pels Rijcken een dag die in het teken staat van de Omgevingswet. We trekken dit jaar samen op met de Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM). Zij organiseren de Dag(en) van de Omgevingswet: een programma van 1 – 13 oktober van met ruim 30 online kennissessies over de Omgevingswet. De NVDE organiseert, samen met Pels Rijcken, op 13 oktober een energie-themadag binnen dat programma, met drie eigen deelsessies. Hieronder meer informatie over de deelsessies en aanmelding:

1. Omgevingswet en Wet collectieve warmtenetten: nieuwe kaders voor de warmtetransitie
Dinsdag 13 oktober 11:00 – 12:00
In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Er moet komende jaren dus flink wat gebeuren. In de komende jaren worden ook grote wetswijzigingen verwacht. Denk niet alleen aan de Omgevingswet, maar ook de Wet collectieve warmtenetten (Warmtewet 2.0). In deze sessie wordt de impact van deze wetten op de warmtetransitie besproken. Kortom: wat houden deze trajecten in en waar raken zij elkaar?
De NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) organiseert deze sessie in samenwerking met Pels Rijcken.

2. De Regionale Energiestrategie: van planning naar project
Dinsdag 13 oktober 13:00 – 14:00
De energietransitie op land krijgt vorm via de Regionale Energiestrategieën (RES’en), zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Er moeten belangrijke keuzes over de opwek van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Op 1 oktober 2020 moet een concept-RES zijn opgeleverd om op 1 juli 2021 een definitief RES 1.0 te hebben. Ten tijde van deze sessie is PBL bezig met de analyse van de concept-RES’en. Een perfect moment om de balans op te maken. In deze sessie kijken we zowel de inhoud van de plannen, als naar hoe deze zo haalbaal, betaalbaar en uitvoerbaar verder vorm kunnen krijgen in de RES 1.0.
De NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) organiseert deze sessie in samenwerking met Pels Rijcken.

3. Participatie duurzame energieprojecten
Dinsdag 13 oktober 15:00 – 16:00
Mede dankzij de RES’en zit de ontwikkeling van duurzame energie in een stroomversnelling. De boodschap van het Klimaatakkoord is helder: zonder draagvlak onder de burgers kan de energietransitie niet slagen. Burgerparticipatie is daarbij cruciaal. In deze sessie wordt participatie vanuit drie invalshoeken belicht:

  • Juridisch: wat moet, wat mag en wat mag niet? De rechtspraak over draagvlak en participatie is volop in beweging.
  • Beleid: hoe kunnen overheden de participatie zelf én met initiatiefnemers goed vormgeven?
  • Praktijk: wat zijn de ingrediënten voor geslaagde projectparticipatie?

De NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie) organiseert deze sessie in samenwerking met Pels Rijcken.

Overige sessies
Naast onze eigen sessies, zijn er meerdere andere sessies die relevant zijn voor onze leden, dus kijk vooral ook de rest van het programma door. Zo verzorgt Gerrie Fenten van NP RES op 2 oktober de sessie ‘Omgevingswet en energietransitie’ waarin zij de lessen deelt van 8 pilotregio’s waarin de energie-ambities vertaald zijn naar de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet. Ook het plenaire programma op 8 oktober en de sessie ‘Omgevingswet voor Dummies’ op 1 oktober zijn aanraders; daarna ben je weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Omgevingswet in de breedte.

Aanmelden en tarieven
De kosten zijn 10 euro per sessie of 50 euro voor een onbeperkt aantal sessies voor leden van de NVDE, NWEA en Holland Solar (of een van de andere organisatiepartners) en anders 20 euro per sessie. Gratis voor studentleden of studenten via organisatiepartner.

Bekijk het volledige programma, aanmelden kan op website van de VVM via de volgende link


Misschien ook interessant