H2-Platform nieuw lid NVDE

26 november 2020

Het H2-Platform wordt lid van de NVDE. Het H2-Platform werkt aan de condities voor productie en toepassing van waterstof als CO2-vrije energiedrager in verschillende sectoren, ten behoeve van de energietransitie. Met steun van de ministeries van EZK en I&W zijn ongeveer veertig bedrijven bij ons platform aangesloten. Het H2-Platform streeft naar duurzaam geproduceerde, emissievrije waterstof. We zien een rol voor waterstof in specifieke toepassingen en naast de andere waardevolle duurzame technieken en dragers. “Dat waterstof een belangrijke rol speelt op weg naar 100 procent duurzame energie is onomstreden,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Ik ben dan ook blij dat het H2-Platform de NVDE komt versterken. Juist door de samenwerking tussen de 40 bij H2-Platform aangesloten bedrijven en de NVDE-leden kunnen we de belofte van groene waterstof verzilveren.”

Het H2-Platform werkt met haar participanten aan visievorming en belangenbehartiging via een reeks werkgroepen, ondersteund door ons zeskoppig kernteam. Ons werk doen we graag samen en in goed overleg met de NVDE en haar leden. Onze missie is in lijn met de duurzame beginselen van de NVDE en we denken door samenwerking een goede bijdrage te kunnen leveren.


Misschien ook interessant

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?