Isolatiesubsidie verandert vanaf 2021

26 november 2020

Vanaf 2021 wordt de huidige Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) onderdeel van de ISDE regeling. De nieuwe regeling wordt naar verwachting begin december gepubliceerd. Nu al is duidelijk dat het maatwerkadviesrapport, energiezuinige ventilatie en waterzijdig inregelen geen onderdeel zullen worden van de nieuwe regeling. Dat vindt de NVDE jammer omdat deze maatregelen juist bijdragen aan het realiseren van verduurzaming tot aan het niveau van de isolatienorm (standaard) die nu in ontwikkeling is. Wellicht dat deze maatregelen alsnog een onderdeel kunnen worden van het nationaal isolatieprogramma waar nu door het ministerie van BZK over wordt nagedacht.

Monitor Klimaatbeleid en isolatiekrant
De Monitor Klimaatbeleid die op 30 oktober uitkwam laat zien dat er in het afgelopen decennium duidelijk een toename is te zien van het isoleren van dak, spouwmuur, vloer en buitengevel.

In 2017 stagneert deze toename, waarschijnlijk door een schaarste in personeel en materiaal, en vanwege de terugval in woningverkopen. Voor glasisolatie geldt dat er vanaf 2015 een toename te zien is in toepassing in de bestaande bouw.

Isolatiekrant
Pluimers isolatie heeft een enthousiasmerende krant gemaakt over het isoleren van woningen. Deze werd vanaf oktober huis aan huis verspreid in wijken met een bovengemiddelde behoefte aan isolatiemaatregelen. De krant heeft een oplage van circa 2 miljoen. Olof van der Gaag (NVDE) schreef het voorwoord. online versie van de isolatiekrant


Misschien ook interessant