Geschillencommissie Energie

14 juli 2016

Voor consumenten die klachten hebben tegen energieleveranciers of netbeheerders is er de Geschillencommissie Energie. Maar hoe zit het met ondernemers en andere partijen die zich bezighouden met energietransitie. Kunnen zij hier ook rechtstreeks terecht?

De Geschillencommissie behandelt voornamelijk klachten van consumenten tegen een energieleverancier over afsluiten, levering of tarieven van gas, elektriciteit en warmte. Daarnaast behandelt de commissie klachten van consumenten tegen de netbeheerder over het functioneren van de meter of schade als gevolg van een stroomstoring.

Geschillen beslechten

De commissie heeft als taak deze geschillen tussen consument en ondernemer te beslechten. Een afgevaardigde van de rechtelijke macht, van de consumentenbond en van Energie Nederland dan wel Netbeheer Nederland buigen zich over het probleem. Afhankelijk van de soort case wordt de juiste expertise ‘ingevlogen’.

Individuele aansluiting

Ondernemers zijn overigens niet verplicht om via een brancheorganisatie aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie. Het staat de ondernemer vrij om direct zelf aansluiting te vinden via de ‘individuele aansluiting’. Voor leveranciers is het verplicht om aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie. Via een branchevereniging dan wel individueel of rechtstreeks.

Het past bij het kwaliteitsbeleid van bedrijven om deze mogelijkheid goed in beeld te hebben.

Kosten

Bij individuele aansluiting betaal je als ondernemer in principe de volledige behandelingskosten per geschil. Hoeveel dat precies is vooralsnog onbekend. Uitzonderingen zijn wanneer je alsnog binnen een maand schikt, dan hoef je slechts 50% van dit bedrag te betalen. Wanneer na verweer vragen een onbevoegd verklaring door de commissie wordt afgegeven, dan worden de behandelingskosten terugbetaald/kwijtgescholden. Wanneer na verweer vragen een niet-ontvankelijkheidsverklaring wordt afgegeven, dan bedragen de behandelingskosten € 250,- (excl. BTW)

Meer informatie op de website van de Geschillencommissie.


Misschien ook interessant