Cleantech oplossingen voor de Verenigde Arabische Emiraten

14 juli 2016

De Verenigde Arabische Emiraten willen hun energieverbruik verduurzamen. In 2021 wil het land 24% van haar energie uit duurzame bronnen halen. De oliestaat heeft daarom de komende jaren 27 miljard dollar gereserveerd voor cleantech oplossingen op het gebied van water, energie en milieu.

De NVDE werkt samen met verschillende partners als Cleantech Holland, NWP en de TopSector Energie om de Nederlandse cleantech sector in Dubai te presenteren op de WETEX in Dubai begin oktober.

Sinds de ontdekking van olie in de Verenigde Arabische Emiraten meer dan 65 jaar geleden, is het land getransformeerd tot een moderne staat met een hoge levensstandaard. De VAE verbruiken door hun ligging, maar ook door de levensstijl van inwoners, veel energie en water: 83% meer dan het gemiddelde verbruik wereldwijd. De Emiraten hebben zichzelf dan ook als doel gesteld om in 2021 24% van haar energie uit low carbon bronnen te verkrijgen (in 2014 was dit slechts 0.2%). De Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) investeert daarvoor de komende jaren 27 miljard dollar in cleantech oplossingen.

De Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) zoekt innovatieve partners die hierbij kunnen ondersteunen. De komende jaren heeft deze organisatie 27 miljard dollar beschikbaar voor cleantech oplossingen (water, energie en milieu). Andere initiatieven op dit moment: Waste to Energy plants in zowel Abu Dhabi als Dubai. Meer informatie over de concrete projecten op het gebied van watermanagement, duurzame energie en milieutechnologie, zijn te vinden op de site van DEWA https://e-services.dewa.gov.ae/tenders/tender_list.aspx.

Nederlandse cleantech sector

Gezien deze ambitie van de VAE en de mogelijkheden voor de Nederlandse sector werken Cleantech Holland, NWP, Rotterdam Partners, Cleantech Delta, Water Alliance, Envaqua, de NVDE en de TopSector Energie samen om zich met verschillende bedrijven en organisaties in Dubai te presenteren. We willen Nederland op de WETEX promoten als land van kennis en kunde op het gebied van watermanagement, duurzame energie en milieutechnologie, middels een landenpaviljoen waar Nederlandse bedrijven en organisaties aan deel kunnen nemen. De gehele Nederlandse cleantech sector staat centraal.

Is uw belangstelling gewekt en wenst u deel te nemen aan het Holland paviljoen op de WETEX 2016? Dan verzoeken wij u het WETEX 2016 deelnameformulier zo spoedig  in te vullen. Meer informatie: http://www.cleantechholland.com/am_event/wetex-water-energy-technology-environment-exhibition-2/


Misschien ook interessant