Nationale Energie Atlas wil actuele projecten toevoegen

1 juni 2017

De Nationale Energie Atlas overweegt om actuele projecten toe te gaan voegen, waardoor hun effect op de energieinfrastructuur zichtbaar wordt. De Energieatlas biedt nu al een schat aan informatie met gedetailleerde kaarten over energieverbruik, duurzame energie, netinformatie en verduurzamingspotentieel. NVDE en haar aangesloten brancheorganisaties hebben veel input geleverd voor de Energieatlas. Het doel: optimaal voorbereid de energietransitie versnellen.

Het toevoegen van actuele projecten biedt informatie over de samenwerking tussen verschillende technieken en het effect op de infrastructuur, bovengronds en ondergronds. Denk bijvoorbeeld aan een duurzame woonwijk met elektrische auto’s, lage temperatuurverwarming, een buurtbatterij, demand site management, groen gas reserve en/of thermische opslag. Het idee is dat projecten beter van elkaar kunnen leren, als ze opgenomen worden in de Energieatlas. Ze hoeven dan niet opnieuw het wiel uit te vinden. De NVDE hoort graag uw mening over het opnemen van actuele projecten in de Energieatlas.

In de atlas is nu al veel relevante informatie te vinden voor bedrijven die werken aan de energietransitie. Zo is bijvoorbeeld bekend hoe oud gasbuizen zijn, wat belangrijk is voor de mogelijke komst van warmtenetten.
De Nationale Energieatlas is een initiatief van RWS Leefomgeving, RIVM, RVO, de ministeries van I&M en van EZ, Netbeheer Nederland, Alliander en een negental grote gemeenten.


Misschien ook interessant

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?