Europees Winterpakket stap in de goede richting, maar nog niet genoeg

6 december 2016

Op 30 november presenteerde de Europese Commissie een omvangrijk pakket met wetsvoorstellen op het gebied van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en marktregulering. Dit Clean Energy for All Europeans-pakket wordt in de wandelgangen wel het Winterpakket genoemd.

Op een aantal punten is NVDE tevreden over de gekozen richting. Zo is het goed dat er een bindend doel is voor hernieuwbare energie en een bindend doel voor energie-efficiency. Het is echter jammer dat dit Europees-brede doelen zijn, die nog vertaald moeten worden in nationale doelstellingen middels nationale plannen. Wij vragen ons af hoe hiermee zeker gesteld gaat worden dat de doelen daadwerkelijk gehaald gaan worden. Bovendien mogen de doelstellingen ambitieuzer: we gaan van 20% hernieuwbare energie in 2020 naar 27% in 2030. Dat is wel een erg traag tempo van verduurzaming.

De Commissie is van mening dat subsidies voor hernieuwbare energie opengesteld moeten worden voor projecten in andere lidstaten, voor minimaal 10% tussen 2020 en 2025 en 15% tussen 2026 en 2030. Het is belangrijk dat dit niet verwordt tot een excuus om niets meer te doen in eigen land. Er is in heel Europa een inspanning nodig om verder te verduurzamen. Nederland heeft nog een grote slag te maken in eigen land. Daarmee kunnen we bovendien exportkansen verzilveren en banen creëren.

Nu de Commissie haar plannen heeft gepresenteerd, start de Europese wetgevingsprocedure, waarin het Europese Parlement en de Raad van Ministers beiden hun standpunt zullen bepalen. Het volledige pakket is na te lezen op: https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition.


Misschien ook interessant