Energietransitie leidt tot meer spanning op de arbeidsmarkt

22 maart 2018

Knelpunten op de arbeidsmarkt kunnen de geplande energietransitie belemmeren. Dat is de conclusie van de quickscan ‘Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt’. Het PBL voerde dit onderzoek uit op verzoek van de ministeries van EZK en SZW en de SER.

De benodigde veranderingen in investeringen en energiegebruik leiden tot een verschuiving van de productie naar meer arbeidsintensieve sectoren en naar andere provincies. Die andere productie kan echter niet op korte termijn worden gerealiseerd, doordat werknemers niet allemaal beschikken over de vaardigheden die het nieuwe werk vraagt en beperkt bereid zijn te verhuizen.

Het PBL publiceerde gisteren ook, met het CPB, het rapport ‘de werkgelegenheidseffecten van fiscale vergroening’. De studie concludeert dat fiscale vergroening in de eerste plaats bijdraagt aan milieudoelstellingen. Effecten op de werkgelegenheid lijken er op lange termijn niet te zijn, noch in positieve, noch in negatieve zin.

PBL quickscan ‘Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt
PBL rapport: De werkgelegenheids effecten van fiscale vergroening


Misschien ook interessant